วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
หน้าแรกคลังความรู้เอกสารประจําชั้นเรียน 2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2567 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประจําชั้นเรียน 2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2567 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

เอกสารประจําชั้นเรียน 2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2567 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประจําชั้นเรียน 2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2567 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่ สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารประจําชั้นเรียน 2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2567 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

เอกสารประจําชั้นเรียน 2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2566 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่
เอกสารประจําชั้นเรียน 2566งานธุระการชั้นเรียน 2566 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2566 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เอกสารประจำชั้นเรียน 2567 งานเอกสารประจำชั้นเรียน หรือธุรการประจำชั้นเรียน ไฟล์ word doc แก้ไขได้ สามารถใช้จัดทำเอกสารประจำชั้นเรียน ปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

วันนี้ขอเสนอเอกสารประจําชั้นเรียน 2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567 ที่ส่งมอบให้กับคุณครูทุกๆท่าน ที่กำลังจะวางแผนในเรื่องการบริหารจัดการในชั้นเรียน และการเตรียมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ในการบันทึกเก็บหลักฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เพื่อรับการประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือการขอเลื่อนให้มีวิทยฐานะ ค่ะ มาดูกันเลยว่าเอกสารประจําชั้นเรียน 2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567 จะมีอะไรบ้าง ซึ่งประกอบไปด้วย

ทะเบียนคำสั่ง , ทะเบียนการช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสต่างๆ,ทะเบียนการเป็นวิทยากร,ทะเบียนการนำนักเรียนแข่งขันในโอกาสต่างๆ,ทะเบียนอุปกรณ์สื่อ,การนำวัสดุเหลือใช้มาจัดทำสื่อการเรียนการสอน,บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู,บันทึกการพัฒนาตนเองของครู,บันทึกการร่วมงานกับชุมชน,บันทึกการให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงาน,บันทึกพฤติกรรมนักเรียน,บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน,บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน,แบบวิเคราะห์ผู้เรียน,บันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน,ทะเบียนเกียรติบัตร,ทะเบียนโครงการประจำปี,ทะเบียนนักเรียน เก่ง อ่อน,ทะเบียนนักเรียนดีเด่น,ทะเบียนแหล่งเรียนรู้,และ ไฟล์ งานธุรการชั้นเรียน เอกสารธุรการประจำชั้นฯลฯ

ดูคะแนนสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. รอบทั่วไป (ภาค ก ภาค ข) คลิกที่นี่

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประจําชั้นเรียน 2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2567 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ตามข้อมูลด่านล่างนี้ได้เลยค่ะ 

ลำดับ ชื่อรายการเอกสารประจําชั้นเรียน  งานธุระการชั้นเรียน 2566 หมายเหตุ
1. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
2. แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
3. แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
4. แบบบันทึกการอ่านหนังสือ เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
5. แบบประเมินตามสภาพจริง เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
6. แบบฟอร์มแผนการการจัดการเรียนรู้ เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
7. แบบฟอร์มแผนการสอนแนว กค. เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
8. แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
9. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
10. แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
11. แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่เกี่ยวกับครู เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
12. แบบสำรวจปัญหาการเรียน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
13. แฟ้มพัฒนางานครู เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
14. ใบประเมินของครูผู้สอน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
15. การวิเคราะห์ผู้เรียน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
16. ตารางความก้าวหน้าของผู้เรียน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
17. ทะเบียนเกียรติบัตร เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
18. ทะเบียนเชิญวิทยากร เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
19. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารประจําชั้นเรียน 2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2567 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

เอกสารประจําชั้นเรียน 2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2566 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่
เอกสารประจําชั้นเรียน2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2566 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

20. ทะเบียนการเป็นวิทยากร เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
21. ทะเบียนการประกวดการแข่งขันทางวิชาการ เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
22. ทะเบียนการมาเรียนแต่เช้าประจำสัปดาห์ เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
23. ทะเบียนการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
24. ทะเบียนการอบรมนักเรียน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
25. ทะเบียนกิจกรรมนอกเวลาเรียนประจำสัปดาห์ เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
26. ทะเบียนกิจกรรมประจำปี เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
27. ทะเบียนความก้วหน้าทางการเรียนของนักเรียน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
28. ทะเบียนคำสั่ง เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
29. ทะเบียนงานโครงการประจำห้องเรียน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารประจําชั้นเรียน 2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2567 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่

30. ทะเบียนนักเรียนเก่งอ่อน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
31. ทะเบียนนักเรียนดีเด่น เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
32. ทะเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
33. ทะเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
34. ทะเบียนผลิตสื่ออุปกรณ์ เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
35. ทะเบียนพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
36. ทะเบียนภาษาอังกฤษวันละคำ เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
37. ทะเบียนสื่อ อุปกรณ์ เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
38. ธุรการชั้นเรียน excel เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
39. บันทึกเวรประจำวันของนักเรียน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารประจําชั้นเรียน 2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2567 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประจําชั้นเรียน 2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2566 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่
เอกสารประจําชั้นเรียน2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2566 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่
40. บันทึกเสนอ เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
41. บันทึกการเผยแพร่เอกสาร เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
42. บันทึกการเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
43. บันทึกการแนะแนวนักเรียน การศึกษารายกรณี เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
44. บันทึกการใช้แผนการสอน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
45. บันทึกการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงาน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
46. บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน ในโอกาสต่างๆ เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
47. บันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
48. บันทึกการทำความดี เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
49. บันทึกการนำวัสดุเหลือใช้มาจัดการเรียนการสอน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารประจําชั้นเรียน 2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2567 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประจําชั้นเรียน 2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2566 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่
เอกสารประจําชั้นเรียน2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2566 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่
50. บันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
51. บันทึกการบริจาคเงินเพื่อส่วนรวม เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
52. บันทึกการปฏิบัติงานประจำของครู เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
53. บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
54. บันทึกการพัฒนาตนเอง เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
55. บันทึกการพานักเรียนศึกษานอกสถานที่ เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
56. บันทึกการร่วมงานกับชุมชน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
57. บันทึกการสอนแทน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
58. บันทึกการสอนซ่อมเสริม เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567
59. บันทึกการสั่งงาน เอกสารประจําชั้นเรียน2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารประจําชั้นเรียน 2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2567 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่

60. บันทึกความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ เอกสารประจําชั้นเรียน2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566
61. บันทึกพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา เอกสารประจําชั้นเรียน2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566
62. บันทึกงานที่สำเร็จ เอกสารประจําชั้นเรียน2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566
63. ประวัติส่วนตัวของนักเรียน เอกสารประจําชั้นเรียน2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566
64. รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ เอกสารประจําชั้นเรียน2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566
65. สมุดบันทึกความดี เอกสารประจําชั้นเรียน2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566
66. หลักฐานการใช้สื่อ เอกสารประจําชั้นเรียน2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566
67. หลักฐานการจ่ายเครื่องเขียน เสื้อผ้า เอกสารประจําชั้นเรียน2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566
68. หลักฐานการยืมหนังสือเรียนจากห้องสมุด เอกสารประจําชั้นเรียน2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566
69. หลักฐานการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน เอกสารประจําชั้นเรียน2566 งานธุระการชั้นเรียน 2566

 

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประจําชั้นเรียน 2567 งานธุระการชั้นเรียน 2567 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2567 ไฟล์ Doc. Word แก้ไขได้ จะเป็นประโยชน์ และสามารถอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูได้นะคะ

ติดตามข่าวสารก่อนศึกษาได้ที่ ครูคูลดอทคอม

เรื่องราวที่น่าสนใจ บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เอกสารประจำชั้นเรียนงานธุรการชั้นเรียน เอกสารธุรการประจำชั้น ไฟล์ word doc แก้ไขได้ ล่าสุด 2566 – 2567 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments