วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกคลังความรู้id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล...

id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ใช้ในปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ใช้ในปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง IDPLAN หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ใช้ในปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ใช้ในปี 2567 - 2568 ดาวน์โหลดที่นี่
idplan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง IDPLAN หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ใช้ในปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

 

advertisement

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักว่าID PLAN คืออะไร

I D Plan คืออะไร I D Plan หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา) แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ยึดหลักการประเมินสมรรถนะพัฒนาบุคลากร (Competency Based Approach) หรือการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากร สำหรับใช้ประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (เดือนกันยายนและเดือนมีนาคม เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนในเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน ตามลำดับ) และใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาตนเองของครู บุคลากรทุกตำแหน่ง โดยแผนดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถ ในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง อีกทั้งจะทำให้การพัฒนาครู บุคลากรดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ สมรรถนะพัฒนาบุคลากรจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ

advertisement

  • สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่ง-ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นที
  • สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย และการสร้างความร่วมมือกับชุมชน

ครูคูลดอทคอม ขอขอบคุณตัวอย่าง idplan 2567 ไฟล์ doc แก้ไขได้ คุณครูสามารถ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล สำหรับปีการศึกษา 2567 ได้เลยค่ะ

id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ใช้ในปี 2567 - 2568 ดาวน์โหลดที่นี่
idplan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง IDPLAN หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ใช้ในปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ท่านสามารถดาวน์โหลดid plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดังนี้ค่ะ

ดาวน์โหลดid plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ ลิงก์ 1

ดาวน์โหลดid plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ ลิงก์ 2

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง idplan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปี 2566 ตัวอย่าง IDPLAN 66 ไฟล์ Word Doc แก้ไขได้ ดาวน์โหลด ที่นี่

ตัวอย่างid plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) หรือ ID PLAN ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง IDPLAN ใช้สอนปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับid plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง IDPLAN หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ใช้ในปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่  หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ใช้ในปี 2567 - 2568 ดาวน์โหลดที่นี่
idplan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง IDPLAN หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ใช้ในปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments