วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
หน้าแรกคลังความรู้id plan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปี 2566 ตัวอย่าง ID PLAN 66 ไฟล์ Word Doc...

id plan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปี 2566 ตัวอย่าง ID PLAN 66 ไฟล์ Word Doc แก้ไขได้ ดาวน์โหลด ที่นี่

advertisement

id plan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปี 2566 ตัวอย่าง ID PLAN 66 ไฟล์ Word Doc แก้ไขได้ ดาวน์โหลด ที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ id plan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปี 2566 ตัวอย่าง IDPLAN 66 ไฟล์ Word Doc แก้ไขได้ ดาวน์โหลด ที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

id plan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปี 2566 ตัวอย่าง ID PLAN 66 ไฟล์ Word Doc แก้ไขได้ ดาวน์โหลด ที่นี่
idplanแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปี 2566 ตัวอย่างIDPLAN 66 ไฟล์ Word Doc แก้ไขได้ ดาวน์โหลด ที่นี่

 

advertisement

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา) ID Plan ย่อมาจาก Individual Development Plan

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ยึดหลักการประเมินสมรรถนะพัฒนาบุคลากร (Competency Based Approach) หรือการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากร สำหรับใช้ประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (เดือนกันยายนและเดือนมีนาคม เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนในเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน ตามลำดับ) และใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาตนเองของครู บุคลากรทุกตำแหน่ง โดยแผนดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถ ในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง อีกทั้งจะทำให้การพัฒนาครู บุคลากรดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

เรื่องราวที่น่าสนใจ ตัวอย่างid plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) หรือ ID PLAN ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง IDPLAN ใช้สอนปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

สูตรการหาพื้นที่ สูตรการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และปริมาตรต่างๆ

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (pa) (วpa) PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ 

advertisement

ดาวน์โหลดid plan ปี 2566 ไฟล์ Word Doc แก้ไขได้ ตัวอย่างที่ 1 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดid plan ปี 2566 ไฟล์ Word Doc แก้ไขได้ ตัวอย่างที่ 2 คลิกที่นี่

ทั้งนี้ สมรรถนะพัฒนาบุคลากรจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ

สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่ง-ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม และ

สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย และการสร้างความร่วมมือกับชุมชน

id plan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปี 2566 ตัวอย่าง ID PLAN 66 ไฟล์ Word Doc แก้ไขได้ ดาวน์โหลด ที่นี่
idplan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปี 2566 ตัวอย่าง IDPLAN 66 ไฟล์ Word Doc แก้ไขได้ ดาวน์โหลด ที่นี่

advertisement

ดาวน์โหลดidplan ปี 2566 ไฟล์ Word Doc แก้ไขได้ ตัวอย่างที่ 1 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดidplan ปี 2566 ไฟล์ Word Doc แก้ไขได้ ตัวอย่างที่ 2 คลิกที่นี่

id plan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปี 2566 ตัวอย่าง ID PLAN 66 ไฟล์ Word Doc แก้ไขได้ ดาวน์โหลด ที่นี่
idplan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปี 2566 ตัวอย่างIDPLAN 66 ไฟล์ Word Doc แก้ไขได้ ดาวน์โหลด ที่นี่

 

ติดตามข้อมูลข่าสารได้ที่ ครูคูลดอทคอม

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม idplan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง IDPLAN หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ใช้ในปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

การเตรียมเอกสารขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ วPA ว17 วPA ว21 วPA ไฟล์ doc แก้ไขได้ คลิกที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments