วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาDMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC66 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว

DMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC66 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว

advertisement

DMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC66 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว

สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ ครูคูลดอทคอม มีข้อมูลเกี่ยวกับ DMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC66 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว รายละเอียดจะเป็นยังไง อ่านได้ที่นี่ค่ะ ระบบ DMC 66 มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งขณะนี้ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2566 ได้เปิดเมนูจัดทำข้อมูลปลายปีการศึกษา 2566 โดย DMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว ซึ่งมีประกาศล่าสุด  วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เปิดเมนูให้ทำข้อมูลปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2566) โรงเรียนสามารถย้ายเข้า ย้ายออก นักเรียนหลังรอบ 10 มิถุนายน 2566 ได้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30 น. แล้ว ในหน้าเว็บไซต์ ของ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center ยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ล่าสุด 17 ก.ค. 2566 ดังนี้ค่ะ

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2566 (DMC2566) คลิกที่นี่

advertisement

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2566 (DMC66) คลิกที่นี่

 

 

 

advertisement

DMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC66 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว
DMC2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC66 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง dmc 2567 ลิงก์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่

DMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC66 ลิงก์ระบบ DMC66 โดยเปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC2566
DMC 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 ลิงก์ระบบ DMC67 โดยเปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC2567

คู่มือ dmc 2566 (ปีการศึกษา 2566) แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 คลิกที่นี่

dmc66เปิดระบบให้จัดทำข้อมูลDMC 2566 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว

ประกาศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลรอบ 10 พ.ย. 2566 (2/2566)

 • ผู้ดูแลระบบจะเริ่มแก้ไขบัตรประชาชนให้โรงเรียนที่ส่งอีเมลมาหลัง 10 มิ.ย. ให้ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมลเท่านั้น หมดเขตส่งแก้ไขบัตรในวันที่ 10 พ.ย 2566 เวลา 16.30 น.
 • สามารถกรอกข้อมูลนักเรียนใหม่/ตกหล่นจากรอบ 10 มิ.ย. ด้วยเมนู
  • 2.7.1 ย้ายเข้า
  • 2.7.3 เพิ่มนักเรียน
  • 2.7.4 เพิ่มนักเรียนติด G
 • ย้ายออกนักเรียนด้วยเมนู
  • 2.7.5 ย้ายออก
  • 2.7.6 ออกกลางคัน จำหน่าย (ต้องแจ้งเขตก่อนทำเมนูนี้)
 • 2.7.7 แก้ไขชั้นเรียนหากนักเรียนมีการย้ายห้องหรือกรอกชั้นเรียนผิด
 • 2.7.8 แก้ไขชื่อ-นามสกุลนักเรียน ไม่ต้องอีเมลแจ้ง
 • 3.1.7 แก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน ไม่ต้องอีเมลแจ้ง
 • 2.3 แก้ไขชื่อ-นามสกุลบิดามารดา และข้อมูลทั่วไปของนักเรียนในเมนูนี้ ไม่ต้องอีเมลแจ้ง

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 10 พ.ย 2566 และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

ประกาศ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

advertisement

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลรอบ 10 มิ.ย. 2566 (1/2566)

 • ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่มีตัวตนจริงศึกษาอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2566 เท่านั้น
 • กรอกข้อมูลนักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2566 ด้วยเมนู
  • 2.7.1 ย้ายเข้า
  • 2.7.3 เพิ่มนักเรียน
  • 2.7.4 เพิ่มนักเรียนติด G
 • ย้ายออกนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนด้วยเมนู
  • 2.7.5 ย้ายออก
  • 2.7.6 ออกกลางคัน จำหน่าย (ต้องแจ้งเขตก่อนทำเมนูนี้)
 • กรอกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียนทุกคนด้วยเมนูปรับปรุงข้อมูล 3.1.1 หรือใช้การอัพโหลดไฟล์ (รายละเอียดอ่านได้ในเมนู 2.7.9 อัพโหลดเอกสาร)
 • 2.7.7 แก้ไขชั้นเรียนหากนักเรียนมีการย้ายห้องหรือกรอกชั้นเรียนผิด
 • 2.7.8 แก้ไขชื่อ-นามสกุลนักเรียน ไม่ต้องอีเมลแจ้งเปลี่ยน
 • ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมลเท่านั้นจะหยุดแก้ไขในวันที่ 10 มิ.ย 2566 เวลา 16.30 น.

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 10 มิ.ย 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC2566 คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.,OBEC) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนตชด. เป็นต้น DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่นของสพฐ. อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้

1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน) สพฐ.กำหนดนับตนนักเรียนวันที่ 25 มิถุนายน
2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

ความสำคัญของ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC66) Data Management Center เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ใช้จำนวนนักเรียนและขนาดโรงเรียน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
2. ใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อไปยังระบบอื่น
3. ใช้จำนวนนักเรียน จำแนกขนาดสถานศึกษา ดังนี้
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1500 คน)
3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป)

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2566 (DMC2566) คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2565 (DMC2566) คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2565 คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2564 คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2563 คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2562 คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมมูลจาก สพฐ. และ สพม.สระแก้ว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม school mis 2566 ลิงก์เข้าระบบโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMis ปีการศึกษา 2566) โดย สพฐ.

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลDMC Data Management Center 2566 เป็นอย่างสูงนะคะ

DMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC66 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว
DMC2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC66 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว

advertisement

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments