วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาdmc 2567 ลิงก์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567...

dmc 2567 ลิงก์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่

advertisement

dmc 2567 ลิงก์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ ครูดีดอทคอม มีข้อมูลเกี่ยวกับ dmc 2567 ลิงก์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่ รายละเอียดจะเป็นยังไง อ่านได้ที่นี่ค่ะ

advertisement

dmc 2567 ลิงก์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่
dmc2567 ลิงก์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center :DMC) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา2567 คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง dmc 2566 เข้าระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2566 ได้ที่นี่

schoolmis 2567 (ปีการศึกษา 2566) โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMis ปีพ.ศ. 2567 จาก สพฐ. คลิกที่นี่

schoolmis ปีการศึกษา 2566 ลิงก์เข้าระบบ school mis ภาคเรียนที่ 2/2566 โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน คลิกที่นี่

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล dmc 2567 ลิงก์เข้าระบบ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ประจำปี 2567 รอบที่ 1 10 มิถุนายน 2567

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนตชด. เป็นต้น DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่นของสพฐ. อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้
1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน)
2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

ความสำคัญของระบบ DMC
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ใช้จำนวนนักเรียนและขนาดโรงเรียน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
2. ใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อไปยังระบบอื่น
3. ใช้จำนวนนักเรียน จำแนกขนาดสถานศึกษา ดังนี้
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1500 คน)
3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป)

ขั้นตอนการลงทะเบียน DMC สำหรับโรงเรียน ดังนี้ค่ะ

advertisement

dmc 2567 ลิงก์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่
dmc2567 ลิงก์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center :DMC) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา2567 คลิกที่นี่

advertisement

 

ขั้นตอนการออกรหัส G-Code สำหรับโรงเรียน ดังนี้ค่ะ

dmc 2567 ลิงก์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่
dmc2567 ลิงก์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center :DMC) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา2567 คลิกที่นี่

 

ลิงก์ระบบdmc2567 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center :DMC) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา2567 คลิกที่นี่

ลิงก์การลงทะเบียนใช้งานระบบdmc2567 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) คลิกที่นี่

 

ขอบคุณข้อมมูลจาก สพฐ. และ สพม.สระแก้ว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม school mis 2566 ลิงก์เข้าระบบโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMis ปีการศึกษา 2566) โดย สพฐ.

คู่มือ dmc 2566 (ปีการศึกษา 2566) แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 คลิกที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments