วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาบัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6...

บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ไฟล์ Doc.&Word (แก้ไขได้) สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ไฟล์ Doc.&Word (แก้ไขได้) สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ไฟล์ Doc.&Word (แก้ไขได้) สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ไฟล์ Doc.&Word (แก้ไขได้) สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่
บัญชีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ไฟล์ Doc.&Word (แก้ไขได้) สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ครูผู้สอนควรนำไปฝึกทักษะการอ่านและการเขียนของผู้เรียนครั้งละ 1 ชุด ตั้งแต่คำแรกจนครบทุกชุด ควรเน้นการอ่านออกเสียงและเขียนคัดลำยมือให้ถูกต้องตามหลักภาษา และฝึกซ้ำอย่างสม่ำเสมอ จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนดำเนินการอย่างจริงจังแล้วนักเรียนจะพัฒนำทักษะด้านการอ่านและการเขียนได้ถูกต้อง รวดเร็ว

advertisement

ท่านสามารถดาวน์โหลดบัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 ไฟล์ Doc.&Word (แก้ไขได้) ดังนี้ค่ะ

  1. บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 ไฟล์ Doc.&Word (แก้ไขได้) ดาวน์โหลดที่นี่
  2. บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.2 ไฟล์ Doc.&Word (แก้ไขได้) ดาวน์โหลดที่นี่
  3. บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.3 ไฟล์ Doc.&Word (แก้ไขได้) ดาวน์โหลดที่นี่
  4. บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 ไฟล์ Doc.&Word (แก้ไขได้) ดาวน์โหลดที่นี่
  5. บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 ไฟล์ Doc.&Word (แก้ไขได้) ดาวน์โหลดที่นี่
  6. บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ไฟล์ Doc.&Word (แก้ไขได้) ดาวน์โหลดที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1 – ป.6 ดาวน์โหลดที่นี่

ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ( PISA) จาก สสวท. ดาวน์โหลดที่นี่

บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ไฟล์ Doc.&Word (แก้ไขได้) สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่
บัญชีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ไฟล์ Doc.&Word (แก้ไขได้) สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments