วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษามาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ จาก สำนักงบประมาณ

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ จาก สำนักงบประมาณ

advertisement

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ จาก สำนักงบประมาณ

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ จาก สำนักงบประมาณ สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ จาก สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ มาตรฐานครุภัณฑ์2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สังกัด สพฐ.

advertisement

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ จาก สำนักงบประมาณ
มาตรฐานครุภัณฑ์2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ จาก สำนักงบประมาณ

 

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดทําขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนงานที่ เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการดําเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพื่อ ดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง ต่อความขาดแคลนจําเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามคาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดต่อไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบัญชีครุภัณฑ์

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ จาก สำนักงบประมาณ
มาตรฐานครุภัณฑ์2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ จาก สำนักงบประมาณ

advertisement

 

มาตรฐานครุภัณฑ์2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ จาก สำนักงบประมาณ ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ จาก สำนักงบประมาณ
มาตรฐานครุภัณฑ์2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ จาก สำนักงบประมาณ

 

รายละเอียดราคา ค่าก่อสร้าง อาคารมาตรฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่

รายละเอียดตารางและเงื่อนไขการขอก่อสร้าง อาคารมาตรฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงบประมาณ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เรื่องราวที่น่าสนใจ ข้อสอบใบขับขี่ 2566 รถยนต์ และ จักรยานยนต์ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบใบขับขี่ ตามแบบ กรมการขนส่งทางบก ครบ 9 หมวด

ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 สังกัด สพฐ. เช็คค่าอุปกรณ์การเรียนค่าหนังสือเรียน และค่าเรื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ใช้ในปี พ.ศ. 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments