วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกคลังความรู้ตัวอย่าง id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) หรือ ID PLAN ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง...

ตัวอย่าง id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) หรือ ID PLAN ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN ใช้สอนปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

advertisement

ตัวอย่าง id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) หรือ ID PLAN ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN ใช้สอนปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ตัวอย่าง id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) หรือ ID PLAN ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN ใช้สอนปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ตัวอย่าง id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) หรือ ID PLAN ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN ใช้สอนปี 2567 - 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ตัวอย่างid plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) หรือ ID PLAN ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN ใช้สอนปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

advertisement

ID Plan คืออะไร

ID Plan หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา) แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ยึดหลักการประเมินสมรรถนะพัฒนาบุคลากร (Competency Based Approach) หรือการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากร สำหรับใช้ประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (เดือนกันยายนและเดือนมีนาคม เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนในเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน ตามลำดับ) และใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาตนเองของครู บุคลากรทุกตำแหน่ง โดยแผนดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถ ในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง อีกทั้งจะทำให้การพัฒนาครู บุคลากรดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ สมรรถนะพัฒนาบุคลากรจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ

  • สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่ง-ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม
  • สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย และการสร้างความร่วมมือกับชุมชน

 

advertisement

ครูคูลดอทคอม ขอขอบคุณตัวอย่าง id plan 2566 ไฟล์ doc แก้ไขได้ จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ และ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คุณครูสามารถ ใช้เป็น แนวทางในการจัดทำ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล สำหรับปีการศึกษา 2566 ได้เลยค่ะ

ตัวอย่าง id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) หรือ ID PLAN ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN ใช้สอนปี 2567 - 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ตัวอย่างid plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) หรือ ID PLAN ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN ใช้สอนปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

advertisement

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่าง id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ดังนี้ค่ะ

ตัวอย่าง id plan จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ตัวอย่าง id plan จาก โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ตัวอย่าง id plan จาก โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

ตัวอย่าง2 id plan จาก โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ใช้ในปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

id plan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปี 2566 ตัวอย่าง ID PLAN 66 ไฟล์ Word Doc แก้ไขได้ ดาวน์โหลด ที่นี่

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับตัวอย่าง id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) หรือ ID PLAN ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN ใช้สอนปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

ตัวอย่าง id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) หรือ ID PLAN ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN ใช้สอนปี 2567 - 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ตัวอย่างid plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) หรือ ID PLAN ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN ใช้สอนปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments