วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
หน้าแรกคลังความรู้PA2 ครู แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word...

PA2 ครู แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ 

advertisement

PA2 ครู แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA1 PA2PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ PA2 ครู แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

PA2 ครู แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ 
PA2ครู แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA1PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน ” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลงที่ข้าราชการครู ได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียน ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร ให้สูงขึ้นโดยสะทอนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐาน ที่ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยว แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (pa) 1-5 ใช้ในปีงบฯ 2566 – 67 ไฟล์ doc & word (วpa) ทุกวิทยฐานะ 

แบบประเมิน pa รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5)  ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ doc & word (วpa) ใช้ในปีงบประมาณ 2566-67 ได้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูทุกคน ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางา ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน

ท่านสามารถดาวน์โหลดPA2 ครู แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA1PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ ดังนี้ 

advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 : แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน

ดาวน์โหลดไฟล์แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานPA2 : แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

ดาวน์โหลดไฟล์แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA3 : แบบสรุปคะแนน

ดาวน์โหลดไฟล์แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA4 : แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้าน 1 และ 2

ดาวน์โหลดไฟล์แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA5 : แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ลิงก์ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง pa ปี 2565 (วpa) ตำแหน่ง ครู ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่

PA2 ครู แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ 
PA2ครู แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA1PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ

advertisement

ขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (pa) (วpa) PA1PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments