วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกคลังความรู้ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ เอาไป print ใช้ free ปี2566 ดาวน์โหลดที่นี่

ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ เอาไป print ใช้ free ปี2566 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ เอาไป print ใช้ free ปี2566 ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้เว็บไซต์ครูดีมี ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ เอาไป print ใช้ free ปี2566 ดาวน์โหลดที่นี่

การคัดลายมือ หมายถึง การฝึกเขียนตัวอักษรไทยตามหลักการเขียนอย่างถูกต้อง ให้อ่านได้ง่าย เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการคัดลายมือนั้นต้องมีช่องไฟ เว้นวรรค ตัวอักษรเสมอกัน รวมทั้งวางตำแหน่งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง

advertisement

advertisement

ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ เอาไป print ใช้ free ดาวน์โหลดที่นี่
ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ เอาไป print ใช้ free ดาวน์โหลดที่นี่

ใช้แบบฝึกคัดลายมือ ป.1 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนด้วยตัวบรรจงสวยงามตามรอยที่กำหนด ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนภาษาไทย แบบฝึกคัดลายมือ ป.1 มาพร้อมคำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเส้นบรรทัดเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกเขียนตามรอย และคัดลายมือตามคำที่กำหนดให้ เช่น กบ เขียน ครู ง่าย ชนะ ซื้อ ดินสอ และฝน เป็นต้น

ไม่ว่าจะอ่านออกเสียงพร้อมกับเพื่อน ๆ หรือนั่งอ่านในใจ เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า “แบบเรียน” คือหนังสือที่เด็กไทยแทบทุกคน “ต้องอ่าน” นอกจากการถ่ายทอด “ข้อเท็จจริง” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เด็ก ๆ ต้องรู้แล้ว แบบเรียนยังทำหน้าที่ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรือบรรทัดฐานทางสังคมที่ผู้ใหญ่ “ต้องการ” ให้เด็กรู้ด้วย เด็ก ๆ จะมองโลกอย่างไร จะวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นต่าง ๆ ได้แตกฉานเพียงไหน แบบเรียนที่เด็ก ๆ ท่องและอ่านจนขึ้นใจนั้นมีบทบาทอย่างมาก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสพฐ. ก็พยายามปรับปรุงหลักสูตรและบทเรียนเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง

advertisement

ประโยชน์ของการฝึกคัดลายมือ
– ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Skills) เช่น กล้ามเนื้อมือและนิ้ว
– ฝึกฝนและพัฒนาการใช้งานและความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา (Hand-Eye Coordination)
– ช่วยให้นักเรียนเขียนตัวอักษรไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีระเบียบและสวยงาม ง่ายต่อการอ่าน เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร
– การเขียนถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้สำหรับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
– ฝึกสมาธิและความมีระเบียบวินัย
– ช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ เอาไป print ใช้ free ดาวน์โหลดที่นี่
ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ เอาไป print ใช้ free ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

คัดไทย ป1 ลำนำ พาที ระดับชั้น ป.1
คัดไทย ป1  ลำนำ พาที ระดับชั้น ป.2
คัดไทย ป1 ลำนำ พาที ระดับชั้น ป.3
คัดไทย ป1 ลำนำ พาที ระดับชั้น ป.4
คัดไทย ป1 ลำนำ พาที ระดับชั้น ป.5
คัดไทย ป1 ลำนำ พาที ระดับชั้น ป.6

ติดตามข่าสารเพิ่มเติมได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม

เรื่องราวี่น่าสนใจ ไฟล์คัดลายมือ pdf doc แบบฝึก คัดลายมือ ภาษาไทย สำหรับฝึก คัดลายมือ นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ตัวอักษร ส เสือ ฟอนต์ไทยโบราณ อักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมล้านนา อักษรไทยน้อย จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดาวน์โหลดที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments