แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ฟล์ pdf (15 ชุด) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 

0

advertisement

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ฟล์ pdf (15 ชุด) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 มาให้ทุกท่านได้ติดตาม ซึ่งทางทีมงานได้รวบรวมแบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ฟล์ pdf (15 ชุด) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ฟล์ pdf (15 ชุด) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 
แบบฝึกคิด เลขเร็ว ป.1 ฟล์ pdf (15 ชุด) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

advertisement

แบบฝึกคิดเลขเร็วในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 (ป.1) เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการสร้างทักษะในการคำนวณเลขเบื้องต้นให้กับเด็กๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีแรก โดยทำให้เด็กฝึกทักษะการนับเลข การเรียงลำดับเลข และการบวกลบเลขในขอบเขตของตัวเลขที่เล็กๆ นับจำนวนวัตถุหรือภาพต่างๆ และเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน เช่น ใช้ตัวเลขในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ เช่น นับเลขจำนวนนักเรียนในห้องเรียน นับเลขจำนวนลูกบอล หรือแบบฝึกคิดเลขเร็วโดยใช้เวลาในการเรียงลำดับตัวเลขหรือแก้ปัญหาที่มีเวลาจำกัด

คณิตคิดเร็ว 2566 แบบฝึกคณิต คิดเลขเร็ว ป.1- ป.6 ทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

การฝึกคิดเลขเร็วในระดับป.1 จะมุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้จักกับตัวเลขและพื้นฐานคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมแก่วัยเด็ก เช่น การใช้ภาพประกอบ การใช้เกมหรือกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อเพิ่มความสนใจและความเข้าใจของเด็กๆ ในเนื้อหาคณิตศาสตร์เบื้องต้นที่ถูกนำเสนอให้เรียนรู้

ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 3
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 4
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 5
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 6
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 7
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 8
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 9
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 10
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ฟล์ pdf (15 ชุด) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 
แบบฝึก คิดเลขเร็ว ป.1 ฟล์ pdf (15 ชุด) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 11
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 12
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 13
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 14
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 15

เรื่องราวที่น่าสนใจ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2566 พร้อมเฉลย จาก สพฐ. ไฟล์ Pdf. แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ( คณิตคิดเร็ว ป.1 ) ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.2 แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2566 พร้อมเฉลย จาก สพฐ. ไฟล์ Pdf. แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ( คณิตคิดเร็ว ป.2 ) ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.3 แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2566 พร้อมเฉลย จาก สพฐ. ไฟล์ Pdf. แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ( คณิตคิดเร็ว ป.3 ) ดาวน์โหลดที่นี่

Leave A Reply