วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกคลังความรู้แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

advertisement

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ  แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน มาฝากทุกท่านค่ะ  ตามลิงค์ด้านล่าง

advertisement

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

จากการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับนั้น ช่วงนี้ก็ใกล้กับช่วงที่จะประเมินเลื่อนเงินเดือนกันแล้ว วันนี้จึงได้นำแบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนครู2567 มาฝากคุณครูครับ

advertisement

เพื่อให้คุณครูได้ใช้เป็นแนวทางในการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งจะใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ รอบเดือน 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 256ุ7 และ 1 เมษายน 2567 – 30กันยายน 2567 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนของคุณครู จะมีอยู่ 3 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานงานนี้มี ๓ หน้า ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ ๓ การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

– สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๑ ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ โดยนําคะแนนจากระดับความสําเร็จในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตําแหน่ง และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้

– สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๒ ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๒ โดยนําคะแนนจากระดับความสําเร็จการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้

– สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๓ ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๓ โดยนําคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้

ส่วนที่๓: ผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมินและลงความเห็นของการประเมิน

advertisement

ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

advertisement

 

ดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน ดังนี้ค่ะ

ไฟล์แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ตำแหน่งครูผู้ช่วย คลิกที่นี่

ไฟล์แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2567 ครู คศ.1 คลิกที่นี่

ไฟล์แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2567 ครู คศ.2 คลิกที่นี่

ไฟล์แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ครู คศ.3 คลิกที่นี่

ไฟล์ แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ครู คศ.4 คลิกที่นี่

ไฟล์แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ครู คศ.5 คลิกที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน คลิกที่นี่

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครูเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน ดาวน์โหลดที่นี่

เงินเดือนครู ฐานเงินเดือนข้าราชการครู 6 ระดับ ตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครูแต่ละอันดับ ใช้คำนวณเงินเดือนครู ในปี 2567 – 2568 คลิกที่นี่

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับแบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

ดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน ดังนี้ค่ะ

ไฟล์แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ตำแหน่งครูผู้ช่วย คลิกที่นี่

ไฟล์แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2567 ครู คศ.1 คลิกที่นี่

ไฟล์แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2567 ครู คศ.2 คลิกที่นี่

ไฟล์แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ครู คศ.3 คลิกที่นี่

ไฟล์ แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ครู คศ.4 คลิกที่นี่

ไฟล์แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ครู คศ.5 คลิกที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน คลิกที่นี่

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครูเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน ดาวน์โหลดที่นี่

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน2567 แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments