วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
หน้าแรกคลังความรู้แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (pa) (วpa) PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word...

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (pa) (วpa) PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ 

advertisement

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (pa) (วpa) PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ 

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (pa) (วpa) PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ คลิกที่นี่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (pa) (วpa) PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ 
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(pa) (วpa) PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (pa) 1-5 ใช้ในปีงบฯ 2566 – 67 ไฟล์ doc & word (วpa) ทุกวิทยฐานะ 

advertisement

รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง pa ครู ทุกวิทยฐานะ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word แก้ไขได้ ดาวน์โหลด ที่นี่

แบบประเมิน pa รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5)  ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ doc & word (วpa) ใช้ในปีงบประมาณ 2566-67 ได้

ข้อตกลงในการพัฒนางาน ” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลงที่ข้าราชการครู ได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียน ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร ให้สูงขึ้นโดยสะทอนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐาน ที่ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูทุกคน ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางา ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง1

1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ ริเริ่มการแก้ปัญหา พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย และบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA1 : แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน

advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA2 : แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA3 : แบบสรุปคะแนน

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA4 : แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้าน 1 และ 2

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA5 : แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (pa) (วpa) PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ 
แบบประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง(pa) (วpa) PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ

advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA1 : แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA2 : แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA3 : แบบสรุปคะแนน

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA4 : แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้าน 1 และ 2

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA5 : แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (pa) (วpa) PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ 
แบบประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง(pa) (วpa) PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ

ขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง การเตรียมเอกสารขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ วPA ว17 วPA ว21 วPA ไฟล์ doc แก้ไขได้ คลิกที่นี่

PA2 ครู แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word ทุกวิทยฐานะ 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments