วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาอบรมออนไลน์ 2566 คุรุสภา เชิญครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านบทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (รับจำนวนจำกัด 5,000 คน)...

อบรมออนไลน์ 2566 คุรุสภา เชิญครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านบทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (รับจำนวนจำกัด 5,000 คน) คลิกที่นี่

advertisement

อบรมออนไลน์ 2566 คุรุสภา เชิญครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านบทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (รับจำนวนจำกัด 5,000 คน) คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ อบรมออนไลน์ 2566 ซึ่งทางคุรุสภา เชิญครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านบทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (รับจำนวนจำกัด 5,000 คน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

อบรมออนไลน์ 2566 คุรุสภา เชิญครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านบทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (รับจำนวนจำกัด 5,000 คน) คลิกที่นี่
อบรม ออนไลน์ 2566 คุรุสภา เชิญครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านบทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (รับจำนวนจำกัด 5,000 คน) คลิกที่นี่

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2566  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ผู้รับบริการ และสังคมไทย ด้วยบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ในรอบแรกอบรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยเปิดให้ลงทะเบียนและเข้าร่วมอบรมผ่านทาง https://www.kspethics.com  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (รับจำนวนจำกัด 5,000 คน)

advertisement

อบรมออนไลน์2566 สสวท. เชิญร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

อบรมออนไลน์2566 คุรุสภาคลิกลงทะเบียนที่นี่ค่ะ https://www.kspethics.com

อบรมออนไลน์ 2566 คุรุสภา เชิญครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านบทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (รับจำนวนจำกัด 5,000 คน) คลิกที่นี่
อบรม ออนไลน์ 2566 คุรุสภา เชิญครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านบทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (รับจำนวนจำกัด 5,000 คน) คลิกที่นี่

advertisement

advertisement

บทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ อบรมจำนวน 2 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ เรื่อง “ครูผู้มุ่งมั่น สร้างรัก สามัคคี” หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพและต่อสังคม และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ เรื่อง “ครูคือผู้ให้ เรื่อง “ศรัทธาของครู เป็นผู้นำอนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยการศึกษาเนื้อหาบทเรียนด้วยอินโฟกราฟิกส์ วีดิทัศน์ กรณีศึกษาตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ กิจกรรมสะท้อนคิด ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ

ผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 1) ศึกษาบทเรียนไปตามลำดับขั้นตอนการเรียนให้ครบตามที่กำหนด และ 2) ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป (ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ไม่เกิน 10 ครั้ง) ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/wp-content/uploads/2023/07/manual.pdf

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2280 2735 หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ครูดี 360 องศา ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ksp.or.th

เรื่องราวที่น่าสนใจ อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments