วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกคลังความรู้อบรมออนไลน์ 2566 สสวท. เชิญร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

อบรมออนไลน์ 2566 สสวท. เชิญร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

advertisement

อบรมออนไลน์ 2566 สสวท. เชิญร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ อบรมออนไลน์ 2566 ซึ่งทาง สสวท. เชิญร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

อบรมออนไลน์ 2566 สสวท. เชิญร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566
อบรม ออนไลน์ 2566 สสวท. เชิญร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

สสวท. เป็นคำย่อของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย สสวท. ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2517

advertisement

หน้าที่หลักของสสวท. คือการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศในระดับสากล โดยการให้ทุนการวิจัยแก่นักวิจัย รวมถึงการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีและการนวัตกรรมใหม่ๆ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิทยากรและนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ และการสร้างสรรค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงสู่สาธารณชน

สสวท. เป็นองค์กรระดับสถาบันในระบบงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ และเป็นแหล่งสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาและนำนวัตกรรมใหม่ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมของประเทศไทย

อบรมออนไลน์ 2566 เกียรติบัตร ฟรี จาก สพฐ. ขอเชิญชวนรับชมรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 คลิกที่นี่

advertisement

อบรมออนไลน์ 2566 สสวท. เชิญร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566
อบรม ออนไลน์ 2566 สสวท. เชิญร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

advertisement

อบรมออนไลน์ 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566  หลักสูตรใหม่ปีนี้

 • กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง สวนสนุกกับแรงหรรษา ระดับปฐมวัย
 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รังสรรค์เมนูคู่ใจ ระดับประถมศึกษา
 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน วิชาคณิตศาสตร์
  เรื่อง กระชับพื้นที่ ระดับประถมศึกษา
 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง วิ่งให้สนุก สุขภาพแข็งแรง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง สวนผักแนวตั้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนและอบรมที่ระบบอบรมครู https://teacherpd.ipst.ac.th
  โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2566
  และสามารถเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566
  และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์
  สามารถสอบถามได้ที่ Facebook page
  IPST SMT Teacher ปฐมวัย
  IPST SMT Teacher ประถมปลาย
  IPST SMT Teacher มัธยมต้น
อบรมออนไลน์ 2566 สสวท. เชิญร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566
อบรม ออนไลน์ 2566 สสวท. เชิญร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

ผู้ที่สนใจสมัครอบรมออนไลน์ 2566 คลิกที่นี่

หรือ EMAIL: [email protected] 

คู่มือการอบรม : https://bit.ly/3Vo9Tsz

ขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจ อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 คุรุสภา ฟรี เรื่อง นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ 2566 คุรุสภา เชิญครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านบทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (รับจำนวนจำกัด 5,000 คน) คลิกที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments