อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 คุรุสภา ฟรี เรื่อง นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ คลิกที่นี่

0

advertisement

advertisement

advertisement

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 คุรุสภา ฟรี เรื่อง นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 คุรุสภา ฟรี เรื่อง นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 คุรุสภา ฟรี เรื่อง นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ คลิกที่นี่
อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 คุรุสภา ฟรี เรื่อง นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ คลิกที่นี่
ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “The Professional Education Hub: Smart Educators”
เฟสแรก (Pre Webinar) : การเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ. 2419 – 2569) ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน OnePlatform
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 คุรุสภา ฟรี เรื่อง นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ คลิกที่นี่
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 คุรุสภา ฟรี เรื่อง นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ คลิกที่นี่
EP. 1 เรื่อง “นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ
กรณีศึกษา “แอปพลิเคชันบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ (Online Supervision Apps: OSA)”
วันที่เสวนา 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 – 20.30 น.
ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เจ้าขององค์ความรู้) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน
ผศ.ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ (ผู้เชื่อมโยงประเด็น) อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ลงทะเบียนผ่านทาง เว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th
หรือผ่านแอปพลิเคชัน OnePlatform ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 คุรุสภา ฟรี เรื่อง นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ คลิกที่นี่
อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 คุรุสภา ฟรี เรื่อง นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ คลิกที่นี่
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 คุรุสภา ฟรี เรื่อง นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ คลิกที่นี่
อบรมออน ไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 คุรุสภา ฟรี เรื่อง นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ คลิกที่นี่
Leave A Reply