วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกคลังความรู้อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที

advertisement

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี ซึ่งทีมงานขอรวบรวมรวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

advertisement

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที
อบรมออน ไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที

วันภาษาไทย (Thai Language Day) เป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและส่งเสริมความสำคัญของภาษาไทยในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี วันภาษาไทยถือเป็นวันที่เฉลิมฉลองการรับรู้ความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมถึงเป็นโอกาสในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้กับประชาชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ วันภาษาไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสืบสานและส่งผ่านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

advertisement

ประวัติของวันภาษาไทยสืบเนื่องมาจากการรายงานของคณะกรรมการแถลงนโยบายภาษาไทยในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการเสนอให้วันนี้เป็นวันที่จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองภาษาไทย ในปี พ.ศ. 2522 รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น “วันภาษาไทย”  วันภาษาไทยกลายเป็นวันที่สำคัญในการส่งเสริมการใช้งานภาษาไทยและการรักษาภาษาและวัฒนธรรมไทยในสังคมไทย.

ในวันภาษาไทยนี้ มักจะมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานภาษาไทย การแสดงการแข่งขันหรือการประกวดวรรณกรรมไทย การแสดงภาพยนตร์หรือละครที่เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย การแสดงการร้องเพลงภาษาไทย การเสวนาหรือการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาไทย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

ในวันภาษาไทย มักจะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและรักษาภาษาและวัฒนธรรมไทย นี่คือบางกิจกรรมที่อาจจัดขึ้นในวันภาษาไทย:

  1. การแสดงนิทรรศการภาษาไทย: การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภาษาไทย อาจมีการนำเสนอประวัติศาสตร์ของภาษาไทย การแสดงสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย และข้อมูลทางภาษาที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่อเพิ่มความรู้และความสนใจในภาษาไทย.
  2. การแข่งขันหรือการประกวดวรรณกรรมไทย: กิจกรรมเชิงประกวดทางวรรณกรรมไทย เช่น การแสดงคำร้องเพลงไทย การพูดคำบรรยายในละครหรือภาพยนตร์ หรือการแสดงความคิดเห็นทางวรรณกรรมไทย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วม.
  3. การแสดงภาพยนตร์หรือละครที่เน้นเนื้อหาภาษาไทย: การจัดแสดงภาพยนตร์หรือละครที่เน้นเรื่องราวที่สื่อถึงวัฒนธรรมไทยและใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มความสนใจในการรับรู้ภาษาไทย.
  4. การแสดงการร้องเพลงภาษาไทย: การแสดงการร้องเพลงที่เน้นภาษาไทย โดยใช้เพลงไทยที่มีความหมายหรือข้อความที่สื่อถึงวัฒนธรรมไทย หรือสื่อสารความรู้ทางภาษาไทยผ่านทางเพลง.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566ฟรี เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ จากโรงเรียนสันกำแพง ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตรฟรี คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรับชมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 3

advertisement

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที
อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที

advertisement

  1. การเสวนาหรือการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาไทย: กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสัมมนาหรือการเสวนาเกี่ยวกับภาษาไทย อาจมีการอภิปรายเรื่องราวทางภาษาไทย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ภาษาไทย หรือการสำรวจปัญหาและแนวทางการพัฒนาภาษาไทยเป็นต้น.
  2. การแข่งขันวาดภาพหรือประกวดงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย: กิจกรรมที่เน้นการใช้งานศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย เช่น การวาดภาพที่มีคำศัพท์ไทย การออกแบบภาพประกอบเรื่องราวทางภาษาไทย เป็นต้น.

โดยรวมแล้ว กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันภาษาไทยมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและการรักษาภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยใช้วิธีการที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน เพื่อเพิ่มความรู้ความสนใจและความภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที
อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี เรื่อง คำภาษาไทยที่มักอ่านผิดคลิกที่นี่ จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอคง

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที
อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี เรื่อง ความรู้พื้นฐานภาษาไทยคลิกที่นี่ จาก เพจวิชาการ

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที
อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี เรื่อง วันสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทยคลิกที่นี่ จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที
อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี เรื่อง แฟนพันธ์ุแท้สุนทรภู่คลิกที่นี่ จาก โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที
อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี เรื่อง เขียนคำไทยใช้ให้ถูกคลิกที่นี่ จาก โรงเรียนภูดินแดงวิทยา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ 2566 อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus: C4T Plus) รุ่นที่ 4

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments