วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
หน้าแรกคลังความรู้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ล่าสุด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ล่าสุด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

advertisement

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ล่าสุด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม ซึ่งทีมงานได้รวบรวม ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ล่าสุด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ล่าสุด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หลักสูตร วิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ล่าสุด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตร (Curriculum) คือแผนการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนหรือผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ความรู้และทักษะต่างๆ ตามเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระบบการศึกษาของแต่ละประเทศหรือสถาบันการศึกษา หลักสูตรมักจะรวมถึงหลักการสอน รายวิชาที่ต้องเรียน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้

advertisement

หลักสูตรมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพที่เรียนรู้ โดยสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและท้องถิ่นได้ หลักสูตรส่วนใหญ่ถูกจัดทำโดยหน่วยงานทางการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา และมีการกำหนดตามกรอบแนวทางและมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ

หลักสูตรทั่วไปในระบบการศึกษาสามารถครอบคลุมทั้งการศึกษาพื้นฐานและการศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ และทักษะชีวิตที่จำเป็นในสังคมปัจจุบัน

สสวท. ได้วิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย อาทิเช่น ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง หนังสือเรียน คู่มือครู สื่อการเรียนรู้ เอกสารเสริม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนครูของและเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนใช้ชีวิตในโลกอนาคตได้อย่างมีความสุข

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ล่าสุด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หลักสูตร วิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ล่าสุด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

advertisement

advertisement

ท่านสามารถดาวน์โหลด หลักสูตรวิทยาศาสตร์  หลักสูตรใหม่ ล่าสุด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คลิกที่นี่ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

คู่มือครูหลักสูตรปรับปรุง 2560 คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ล่าสุด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หลักสูตร วิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ล่าสุด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

ขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ล่าสุด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไฟล์ pdf ดาวน์โหลดที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments