วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566  สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 4-22 กันยายน 2566 คลิกที่นี่

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566  สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 4-22 กันยายน 2566 คลิกที่นี่

advertisement

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566  สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 4-22 กันยายน 2566 คลิกที่นี่ 

สวัสดีค่ะวันนี้ ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566  สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 4-22 กันยายน 2566 คลิกที่นี่  มาให้ทุกท่านได้ติดตามโดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566  สมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 4-22 กันยายน 2566 คลิกที่นี่ 
สอบใบประกอบวิชาชีพ ครู 2566  สมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 4-22 กันยายน 2566 คลิกที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 ลิงก์ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ ผ่าน KSP Self Service

advertisement

สำหรับระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ ทั้งชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 4 – 22 กันยายน 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการยกเว้นวันที่ 22 กันยายน 2566 สมัครสอบได้ เวลาไม่เกิน 16.30 น.) ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp66.thaijobjob.com

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566  สมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 4-22 กันยายน 2566 คลิกที่นี่ 
สอบใบประกอบวิชาชีพ ครู 2566  สมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 4-22 กันยายน 2566 คลิกที่นี่

advertisement

advertisement

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผ่านระบบรับสมัครสอบ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ วันที่ 15 มกราคม 2567

สอบใบประกอบวิชาชีพครู2566  สมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566 คลิกที่นี่
ลิงก์สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 คลิกที่นี่

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

1) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
2) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
3) เป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปและมีรายชื่อตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
3.1 อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา
3.2 อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) หรือปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)

สอบใบประกอบวิชาชีพครู2566  สมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566 คลิกที่นี่
ลิงก์สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 คลิกที่นี่
สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566  สมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 4-22 กันยายน 2566 คลิกที่นี่ 
สอบใบประกอบวิชาชีพ ครู 2566  สมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 4-22 กันยายน 2566 คลิกที่นี่
สอบใบประกอบวิชาชีพครู2566  สมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566 คลิกที่นี่
ลิงก์สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจ สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2/2566

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments