ศิลปหัตถกรรม 2567 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 สังกัด สพฐ. ที่จะจัดแข่งขันในปี 66 – 2567

0

advertisement

ศิลปหัตถกรรม 2567 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 สังกัด สพฐ. ที่จะจัดแข่งขันในปี 66 – 2567

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ศิลปหัตถกรรม 2567 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 สังกัด สพฐ. ที่จะจัดแข่งขันในปี 66 – 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

ศิลปหัตถกรรม 2567 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 สังกัด สพฐ. ที่จะจัดแข่งขันในปี 66 - 2567
ศิลปหัตถกรรม 2567 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 สังกัด สพฐ. ที่จะจัดแข่งขันในปี 66 – 2567

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่ “เอกสารเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทวิชาการ)” รายการแข่งขันฯ จำนวน 40 กิจกรรม 96 รายการได้ดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์รายการแข่งขันให้มีความชัดเจน สอดคล้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชนในการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนต่อไป รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมต่างๆจำแนกได้ดังนี้

advertisement

1. การศึกษาระดับปฐมวัย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 กิจกรรมแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
2.2.1 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
2.2.2 การจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
2.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารศิลปหัตถกรรม 2567 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรม 2567 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 สังกัด สพฐ. ที่จะจัดแข่งขันในปี 66 - 2567
ศิลปหัตถกรรม 2567เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 สังกัด สพฐ. ที่จะจัดแข่งขันในปี 66 – 2567

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 หนังสือนำส่ง ที่ ศธ คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 รออัพเดต
2 ประกาศการจัดงานฯ คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 รออัพเดต
3 ผู้ประสานงาน คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 รออัพเดต
4 เลื่อนการจัดงานฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 รออัพเดต
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ศิลปหัตถกรรมครั้งที่71 สถานที่แข่งขันกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2566

เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 66 ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 สังกัด สพฐ. ที่จะจัดแข่งขันในปี 2566 – 2567

advertisement

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด
18 การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด

 

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิ๊กที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2567 อัพเดตล่าสุด

 

ศิลปหัตถกรรม 2567 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 สังกัด สพฐ. ที่จะจัดแข่งขันในปี 66 - 2567
ศิลปหัตถกรรม 2567เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 สังกัด สพฐ. ที่จะจัดแข่งขันในปี 66 – 2567

ขอบคุณข้อมูลจาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. 

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2566 ปีการศึกษา 66 สังกัด สพฐ. ที่จะแข่งขันในปี 2566 – 2567

Leave A Reply