วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ลิงก์วัดแววความสามารถพิเศษ 66 คลิกที่นี่

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ลิงก์วัดแววความสามารถพิเศษ 66 คลิกที่นี่

advertisement

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ลิงก์วัดแววความสามารถพิเศษ 66 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2566 มาให้ทุกท่านได้ติดตตาม ซึ่งได้รวบรวมลิงก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ คลิกที่นี่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ลิงก์วัดแววความสามารถพิเศษ 66 คลิกที่นี่
ระบบวัดแวว ความสามารถพิเศษ 2566 ลิงก์วัดแววความสามารถพิเศษ 66 คลิกที่นี่

วัดแววความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ได้พัฒนา “ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อใช้ในการคัดกรอง วิเคราะห์ วินิจฉัย ผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งจะทำให้ทราบถึงแววความสามารถพิเศษ และความสามารถของนักเรียนรายบุคคล

advertisement

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ระบบวัดแวว พหุปัญญา ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ในปีการศึกษา 2565 ระบบฯ ดำเนินการคัดกรองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยระบบฯ ได้มีการจำแนกประเภทแววความสามารถพิเศษนักเรียน จำนวน 8 ด้าน คือ 1) ภาษา 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) เครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ 5) การได้ยิน 6) การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ 7) สังคมและอารมณ์ และ 8)ศิลปะ มิติสัมพันธ์

การดำเนินงานของระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษฯ คือ 1) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 2) นักเรียนประเมิน/ครูประเมิน 3) กรอกข้อมูลเข้าระบบ 4) ระบบประมวลผล และ 5) ครูนำผลการประเมินฯ จากระบบ ไปใช้พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล

สพฐ.กำหนดเวลาเปิดใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการใช้งานระบบสำรวจแววฯ (คัดกรองนักเรียน) ครั้งที่ 1 “ภายในวันที่ 31 ส.ค. 65” เพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนการพัฒนานักเรียนรายบุคคลในแต่ละระดับของผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแววความสามารถของนักเรียนจากระบบฯ นี้ จะมีประโยชน์เพื่อนำไปใช้วางแผนและพัฒนาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Personalized Learning)

ครู : ใช้ข้อมูลวางแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัด ความสามารถของนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้สื่อสารทางภาษา

advertisement

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ลิงก์วัดแววความสามารถพิเศษ 66 คลิกที่นี่
ระบบวัดแววความ สามารถพิเศษ 2566 ลิงก์วัดแววความสามารถพิเศษ 66 คลิกที่นี่

advertisement

เน้นกระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหาฯ การทำงานเป็นทีม ออกแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพ เช่น ครูสอนวิทยาศาสตร์ นักวาดการ์ตูน ช่างออกแบบกราฟิก นักวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ

โรงเรียน : ใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดตามความสามารถของผู้เรียน

สพท. และ สพฐ. : ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขต กำหนดนโยบายระดับสังกัด และภาพรวมต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ. และ ผอ.สวก. สพฐ.ศธ.

ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษออนไลน์ สำหรับครู คลิกที่นี่

ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษออนไลน์ สำหรับนักเรียน คลิกที่นี่

คู่มือ แนวทางการใช้แบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษ

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ลิงก์วัดแววความสามารถพิเศษ 66 คลิกที่นี่
ระบบวัดแววความ สามารถพิเศษ 2566 ลิงก์วัดแววความสามารถพิเศษ 66 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ. และ ผอ.สวก. สพฐ.ศธ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ วัดแววความสามารถพิเศษ 2566 ลิงก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ คลิกที่นี่

กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments