วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล dmc 2567 ลิงก์เข้าระบบ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ประจำปี 2567 รอบที่ 1 10 มิถุนายน...

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล dmc 2567 ลิงก์เข้าระบบ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ประจำปี 2567 รอบที่ 1 10 มิถุนายน 2567

advertisement

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล dmc 2567 ลิงก์เข้าระบบ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ประจำปี 2567 รอบที่ 1 10 มิถุนายน 2567

วันนี้เว็บไซต์ ครูคูลดอทคอม มีข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล dmc 2567 ลิงก์เข้าระบบ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ประจำปี 2567 รอบที่ 1 10 มิถุนายน 2567 มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

advertisement

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล dmc 2567 ลิงก์เข้าระบบ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ประจำปี 2567 รอบที่ 1 10 มิถุนายน 2567
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลdmc 2567 ลิงก์เข้าระบบ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ประจำปี 2567 รอบที่ 1 10 มิถุนายน 2567

เรื่องราวที่น่าสนใจ schoolmis 2567 โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน จาก สพฐ. คลิกที่นี่

advertisement

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนตชด. เป็นต้น

DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่นของสพฐ. อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้

advertisement

1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน)
2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

ความสำคัญของระบบ DMC
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้

 1. ใช้จำนวนนักเรียนและขนาดโรงเรียน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
 2. ใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อไปยังระบบอื่น
 3. ใช้จำนวนนักเรียน จำแนกขนาดสถานศึกษา ดังนี้
  3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
  3.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
  3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1500 คน)
  3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป)

ลิงก์เข้าระบบระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล dmc 2567 ลิงก์เข้าระบบ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ประจำปี 2567 รอบที่ 1 10 มิถุนายน 2567
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล dmc 2567 ลิงก์เข้าระบบ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ประจำปี 2567 รอบที่ 1 10 มิถุนายน 2567

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ระบบให้จัดทำข้อมูล DMC 2566 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments