ทุน สควค. 2566 กรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ สำหรับการสอบข้อเขียนทุน สควค. ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566

0

advertisement

ทุน สควค. 2566 กรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ สำหรับการสอบข้อเขียนทุน สควค. ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566

ทุน สควค.2566 กรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ สำหรับการสอบข้อเขียนทุน สควค. ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566 สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ทุน สควค. 2566 กรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ สำหรับการสอบข้อเขียนทุน สควค. ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566 มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

ทุน สควค. 2566 กรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ สำหรับการสอบข้อเขียนทุน สควค. ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566
ทุนสควค. 2566 กรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ สำหรับการสอบข้อเขียนทุน สควค. ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566

advertisement

สสวท. โดย ฝ่าย สควค. ประชาสัมพันธ์กรอบความรู้สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ ของการสอบคัดเลือกด้วยชุดข้อสอบประเมินความรู้ในวันสอบข้อเขียน ซึ่งกำหนดเป็นวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ตั้งของหลักสูตรที่เลือกสมัคร โดยสอบเพียง 1 วิชา เฉพาะวิชาเอกที่เลือกศึกษาต่อ

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถศึกษารายละเอียดกรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมตัวสอบข้อเขียน ได้ดังนี้

กรอบความรู้สาขาวิชาฟิสิกส์
กรอบความรู้สาขาวิชาเคมี
กรอบความรู้สาขาวิชาชีววิทยา
กรอบความรู้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์*
กรอบความรู้สาขาวิชาคณิตศาสตร์

advertisement

ทุน สควค. 2566 กรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ สำหรับการสอบข้อเขียนทุน สควค. ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566
ทุนสควค. 2566 กรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ สำหรับการสอบข้อเขียนทุน สควค. ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566

ทั้งนี้ สามารถศึกษาประกาศการรับสมัครของ สสวท. และประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ ฝ่าย สควค. https://www.ipst.ac.th/unit-psmt ในเมนู “ประกาศเกี่ยวกับทุน สควค.

หมายเหตุ *สำหรับวิชาเอกคอมพิวเตอร์

ขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ทุน สสวท. 2566 รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุน สควค. ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

Leave A Reply