วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกคลังความรู้คําพื้นฐานป 6 บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-ป.6 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่

คําพื้นฐานป 6 บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-ป.6 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

คําพื้นฐานป 6 บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-ป.6 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ คําพื้นฐานป 6 บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-ป.6 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

advertisement

คําพื้นฐานป 6 บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-ป.6 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่
คําพื้นฐาน ป 6 บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-ป.6 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-ป.6 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-ป.6 ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ข้อเสนอแนะในการนำบัญชีคำพื้นฐานไปใช้

1.  บัญชรคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก  หรือบัญชีคำคุ้นตา  ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น  242  คำ  นั้น เ เป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง  การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น  และในสถานการณ์ต่างๆ  การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป  ควรอยู่ระหว่าง  100 – 150  คำ  สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้  ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน  ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ

2.  บัญชีคำพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -3  ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น  3,016  คำ  เป็นคำที่ทดสอบความยากง่ายในการอ่านและการเขียนมาแล้ว  โดยคัดเลือกจากจำนวนคำของบัญชีคำแต่ละชั้นซึ่งนักเรียนใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง  ดังนั้นคำเหล่านี้จึงเป็นคำที่ควรเรียนในชั้นต่างๆ  ตามที่กำหนด  แต่การพิจารณานำคำไปใช้ในแต่ละชั้นควรพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง  โดยพิจารณาคำที่จำเป็นต้องใช้ในท้องถิ่นนั้นๆ  และตามสถานการณ์ต่างๆ  รวมทั้งพิจารณากำหนดจำนวนคำให้เหมาะสม

3.  คำที่กำหนดใช้ในบัญชีคำพื้นฐานแต่ละชั้นไม่ควรถือเป็นหลักตายตัวมากนักควรปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม  คำในบัญชีคำชั้นประถมศึกษาปีที่    3อาจปรับมาใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ได้  ทั้งนี้ควรพิจารณาค่าความยากของการอ่านและการเขียนด้วยเพื่อให้การใช้คำเหมาะสมกับวัยและตามลำดับขั้นการเรียนรู้ของนักเรียน  สำหรับคำบางคำที่ยากมาก  แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในระดับชั้นนั้นๆ  ก็อาจนำมาใช้ได้  แต่ควรจะได้ชี้แจงให้ผู้สอนทราบว่าเป็นคำที่ยากสำหรับชั้นนั้นๆ  พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีสอนไว้เป็นพิเศษด้วย

4.  เขตการศึกษาแต่ละเขตหรือจังหวัดต่างๆ  ควรนำคำบัญชีคำพื้นฐานในระดับชั้นต่างๆ  ไปทดสอบค่าความยากของการอ่านและเขียน เพื่อจัดทำบัญชีคำอ่านและคำเขียน  ในเขตการศึกษาหรือจังหวัดของตน  และนำไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

advertisement

5.  การนำคำจากบัญชีคำพื้นฐานเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ  นอกจากจะใช้คำจากบัญชีคำพื้นฐานแล้ว  ควรพิจารณานำคำที่ใช้เฉพาะกลุ่มประสบการณ์นั้นๆ  มาใช้ประกอบด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์บัญชีคำพื้นฐาน ป.1

ดาวน์โหลดไฟล์บัญชีคำพื้นฐาน ป.2

ดาวน์โหลดไฟล์บัญชีคำพื้นฐาน ป.3

ดาวน์โหลดไฟล์บัญชีคำพื้นฐาน ป.4

ดาวน์โหลดไฟล์บัญชีคำพื้นฐาน ป.5

ดาวน์โหลดไฟล์บัญชีคำพื้นฐาน ป.6

คําพื้นฐานป 6 บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-ป.6 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่
คําพื้นฐาน ป 6 บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-ป.6 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ของคุณที่มาจาก : บัญชีคำพื้นฐาน ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments