วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาครูต้นแบบทักษะชีวิต 2566 คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

ครูต้นแบบทักษะชีวิต 2566 คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ครูต้นแบบทักษะชีวิต 2566 คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

ครูต้นแบบทักษะชีวิต 2566 คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดที่นี่ สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับครูต้นแบบทักษะชีวิต 2566 คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเดอียดดังนี้ค่ะ

advertisement

ครูต้นแบบทักษะชีวิต 2566 คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดที่นี่
ครูต้นแบบทักษะชีวิต2566 คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

ครูต้นแบบทักษะชีวิต 2566 คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจําปี 2566 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําขึ้นเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นแนวทาง ในการเสนอขอรับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต และสําหรับหน่วยงาน ทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกครู ที่สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตที่จําเป็นสําหรับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้องและคุ้มครองในทุกมิติอย่างครบถ้วน เหมาะสม ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยคาดหวังให้นักเรียน ได้รับความรู้และประสบการณ์ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิต รับการศึกษาในสถานศึกษาต่อเนื่องจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบ การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจําปี 2566 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับครู บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นอย่างดี

advertisement

ลิงก์ดาวน์โหลดครูต้นแบบทักษะชีวิต 2566 คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

ครูต้นแบบทักษะชีวิต 2566 คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดที่นี่
ครูต้นแบบทักษะชีวิต2566 คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ครูต้นแบบทักษะชีวิต 2566 คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดที่นี่
ครูต้นแบบทักษะชีวิต2566 คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 ลิงก์ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ ผ่าน KSP Self Service

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments