Browsing Tag

ใบประกอบวิชาชีพครู 2567

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู…

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566…

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 (เพิ่มเติม) ตาม ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ที่จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก…

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบ 2566 (1/66,2/66) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ…

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบ 2566 (1/66,2/66) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ครั้งที่ 1/2566 และ ครั้งที่ 2/2566 รวมจำนวน 11,127…

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ครั้งที่ 1/2566 และ ครั้งที่ 2/2566 รวมจำนวน 11,127 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ที่จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ขั้นตอนการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 – 27 ม.ค.…

ขั้นตอนการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 - 27 ม.ค. 2567 คลิกที่นี่

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร…

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 - 27 ม.ค. 2567 คลิกที่นี่