Browsing Tag

เกณฑ์การย้ายครู 67

เกณฑ์การย้ายครู 2567 (ว 6/2567) ล่าสุด หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา…

เกณฑ์การย้ายครู 2567 (ว 6/2567) ล่าสุด หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. โดย ก.ค.ศ. ติดตาม เกณฑ์ย้ายครู 2567 คลิกที่นี่

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567…

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567…

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

ย้ายครู 2567 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยน ว3/2567 (5 มกราคม 67) และเกณฑ์การย้ายและตัวชี้วัด…

ย้ายครู 2567 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยน ว3/2567 (5 มกราคม 67) และเกณฑ์การย้ายและตัวชี้วัด ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ล่าสุด คลิกที่นี่

ย้ายครู 2567 เกณฑ์การย้ายและตัวชี้วัด ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (ล่าสุด) ประจำปี พ.ศ. 67 คลิกที่นี่

ย้ายครู 2567 เกณฑ์การย้ายและตัวชี้วัด ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (ล่าสุด) ประจำปี พ.ศ. 67 คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการเขียนย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) มาแล้วจ้าเอกสารย้ายครู 67 ไฟล์ Word…

เอกสารประกอบการเขียนย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) มาแล้วจ้าเอกสารย้ายครู 67 ไฟล์ Word Doc. แก้ไขได้ รอบที่ 1  มกราคม 2567 รอบที่ 2 กรกฎาคม 67 คลิกที่นี่

เอกสารย้ายครู 2567  สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ตัวอย่างเอกสารประกอบการเขียนย้าย ครู ประจำปี 67…

เอกสารย้ายครู 2567  สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ตัวอย่างเอกสารประกอบการเขียนย้าย ครู ประจำปี 67 รอบที่ 1  มกราคม 2567 รอบที่ 2 กรกฎาคม 67 ไฟล์ Word Doc. แก้ไขได้ คลิกที่นี่

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 และเกณฑ์การย้ายครู 67 (การย้ายกรณีปกติ)  ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี…

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 และเกณฑ์การย้ายครู 67 (การย้ายกรณีปกติ)  ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลลดเกณฑ์ย้ายครู ล่าสุด คลิกที่นี่

ตําแหน่งว่างรับย้ายครู 2567 และประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู 67 ระหว่างวันที่ 11 – 31 มกราคม…

ตําแหน่งว่างรับย้ายครู 2567 และประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู 67 ระหว่างวันที่ 11 - 31 มกราคม 2567 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ คลิกที่นี่

ปฏิทินการย้ายครู 2567 และเกณฑ์ย้ายครู 67 (การย้ายกรณีปกติ) ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567…

ปฏิทินการย้ายครู 2567 และเกณฑ์ย้ายครู 67 (การย้ายกรณีปกติ) ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดเกณฑ์การย้ายครูและปฏิทินการย้ายครู  คลิกที่นี่