Browsing Tag

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ จากโรงเรียนสันกำแพง ผ่านเกณฑ์…

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ จากโรงเรียนสันกำแพง ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตรฟรี คลิกที่นี่ อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ จากโรงเรียนสันกำแพง ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตรฟรี…

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ.…

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรับชมรายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 3 อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ.…

อบรมออนไลน์ 2566 อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง…

อบรมออนไลน์ 2566 อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus: C4T Plus) รุ่นที่ 4 อบรมออนไลน์ 2566 อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู…