Browsing Tag

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ…

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2/2566 สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2/2566…