Browsing Tag

สอบครูผู้ช่วย 67

สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 ปฏิทินแนวทางรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ตาม (ว1/2567)

สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 ปฏิทินแนวทางรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ตาม (ว1/2567)

สอบครูผู้ช่วย 2567  สังกัด สพฐ. ล่าสุด (ว 2/2567) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาบุคคล…

สอบครูผู้ช่วย 2567  สังกัด สพฐ. ล่าสุด (ว 2/2567) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย คลิกที่นี่

สอบครูผู้ช่วย 67 ข่าวเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ.ตาม ว1/2567 (ล่าสุด)…

สอบครูผู้ช่วย 67 ข่าวเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ.ตาม ว1/2567 (ล่าสุด) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำปฏิทินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ