วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกคลังความรู้pa2/ส แบบประเมิน pa2 ครู ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc แก้ไขได้  ทุกวิทยฐานะ ดาวน์โหลดไฟล์ word 

pa2/ส แบบประเมิน pa2 ครู ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc แก้ไขได้  ทุกวิทยฐานะ ดาวน์โหลดไฟล์ word 

advertisement

pa2/ส แบบประเมิน pa2 ครู ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc แก้ไขได้  ทุกวิทยฐานะ ดาวน์โหลดไฟล์ word 

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ pa2/ส แบบประเมิน pa2 ครู ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc แก้ไขได้  ทุกวิทยฐานะ ดาวน์โหลดไฟล์ word  มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

pa2/ส แบบประเมิน pa2 ครู ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc แก้ไขได้  ทุกวิทยฐานะ ดาวน์โหลดไฟล์ word 
pa2/สแบบประเมิน pa2 ครู ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc แก้ไขได้  ทุกวิทยฐานะ ดาวน์โหลดไฟล์ word

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

DPA ลิงก์เข้าระบบdpa ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal ตามหลักเกณฑ์ ว pa หรือ ว9/2564

ข้อตกลงในการพัฒนางาน ” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลงที่ข้าราชการครู ได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียน ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร ให้สูงขึ้นโดยสะทอนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐาน ที่ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูทุกคน ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางา ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน

ต้องขอขอบคุณ คุณครูศุภณัฐปรัชญา ทำนุ ที่ได้แบ่งปันไฟล์แบบประเมิน pa2 เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนครูในครั้งนี้ค่ะ

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงpa2/ส ครู ไม่มีวิทยฐานะ ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ

advertisement

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงpa2/ส ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงpa2/ส ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง pa2/ส ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง pa2/ส ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ

pa2/ส แบบประเมิน pa2 ครู ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc แก้ไขได้  ทุกวิทยฐานะ ดาวน์โหลดไฟล์ word 
pa2/สแบบประเมิน pa2 ครู ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc แก้ไขได้  ทุกวิทยฐานะ ดาวน์โหลดไฟล์ word

advertisement

แถมค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์  PA3 : แบบสรุปคะแนน โหลดได้เลยค่ะ

ขอบคุณเนื้อหาจาก ครูศุภณัฐปรัชญา ทำนุ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แบบประเมิน pa รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5)  ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ doc & word (วpa) ใช้ในปีงบประมาณ 2566-67 ได้

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments