Browsing Category

อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ 2566 เกียรติบัตร ฟรี จาก สพฐ. ขอเชิญชวนรับชมรายการ คลินิก สตผ.…

อบรมออนไลน์ 2566 เกียรติบัตร ฟรี จาก สพฐ. ขอเชิญชวนรับชมรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม…

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31…

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566 สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน…

อบรมออนไลน์ 2566 สสวท. เชิญร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

อบรมออนไลน์ 2566 สสวท. เชิญร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม…

อบรมออนไลน์ 2566 คุรุสภา เชิญครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ…

อบรมออนไลน์ 2566 คุรุสภา เชิญครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านบทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31…

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ จากโรงเรียนสันกำแพง…

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ จากโรงเรียนสันกำแพง ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตรฟรี…

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ.…

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

อบรมออนไลน์ 2566 อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ…

อบรมออนไลน์ 2566 อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง (Coding for…

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ผ่านระบบ dlt e-learning วิธีและขั้นตอน อบรมต่อใบขับขี่…

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ผ่านระบบ dlt e-learning วิธีและขั้นตอน อบรมต่อใบขับขี่ ออนไลน์ ผ่าน www dlt elearning…