Browsing Category

ข้อสอบ NT RT O-NET

สอบโอเน็ต 2566 วันไหน ตารางสอบโอเน็ต 66 o-net ป.6 ม.3 ม.6 กำหนดการสอบโอเน็ต…

สอบโอเน็ต 2566 วันไหน ตารางสอบโอเน็ต 66 o-net ป.6 ม.3 ม.6 กำหนดการสอบโอเน็ต ที่จะจัดสอบในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567…

ผลสอบโอเน็ต ป.6 ปี 2566 ปีการศึกษา 2565 สามารถดูคะแนนโอเน็ต และตรวจสอบผลสอบ o-net…

ผลสอบโอเน็ต ป.6 ปี 2566 ปีการศึกษา 2565 สามารถดูคะแนนโอเน็ต และตรวจสอบผลสอบ o-net ปีการศึกษา 2565 ป.6 ได้ที่นี่…

ผลสอบโอเน็ต ม.3 2566 ตรวจสอบผลสอบ o-net ปีการศึกษา 2565 ม.3 โดยประกาศผลสอบโอเน็ต…

ผลสอบโอเน็ต ม.3 2566 ตรวจสอบผลสอบ o-net ปีการศึกษา 2565 ม.3 โดยประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 30 มี.ค. 2566…

เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 65 ข้อสอบ โอเน็ต ป.6 ปี 64 O-NET 2565 เฉลยข้อสอบโอเน็ต…

เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 65 ข้อสอบ โอเน็ต ป.6 ปี 64 O-NET 2565 เฉลยข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย สอบ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ป.6…

เช็คที่นี่ ผลสอบnt ป.3 ปี 2566 รายบุคคล สามารถเข้าดูได้ทั้งครู และ ผู้ปกครอง…

การสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2565 ทำการทดสอบในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ครู และ ผู้ปกครอง สามารถเข้าไปเช็ค…