Browsing Category

ข่าวการศึกษา

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2566 ปีการศึกษา 66 สังกัด สพฐ.…

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2566 ปีการศึกษา 66 สังกัด สพฐ. ที่จะแข่งขันในปี 2566 - 2567

ผลสอบธรรมศึกษา 2566 ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ที่สอบเมื่อวันที่ 7…

ผลสอบธรรมศึกษา 2566 ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก 2566 ธรรมศึกษา ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา…

ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก 2566 ธรรมศึกษา ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา สอบเมื่อวันที่ 7…

อบรมออนไลน์ 66 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566…

อบรมออนไลน์ 66 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566 รับเกียรติบัตรฟรี จาก กสศ.

ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ประกาศผลย้ายครู 66 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา…

ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ประกาศผลย้ายครู 66 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่

ตำแหน่งว่าง ย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ประกาศตำแหน่งว่างย้ายครู ประจำปี 2566…

ตำแหน่งว่าง ย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ประกาศตำแหน่งว่างย้ายครู ประจำปี 2566 ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัด…

ประกาศผลสอบผอ 2566 ภาค ค ท่านสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบผอ 66 และดูผลสอบผอ 66…

ประกาศผลสอบผอ 2566 ภาค ค ท่านสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบผอ 66 และดูผลสอบผอ 66 ที่สอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566…

ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลการย้ายครู 2566 รอบที่ 1 ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.…

ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลการย้ายครู 2566 รอบที่ 1 ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2566 เช็คที่นี่