วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกคลังความรู้แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 2567 พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ไฟล์ pdf คลิกที่นี่

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 2567 พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ไฟล์ pdf คลิกที่นี่

advertisement

 

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 2567 พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ไฟล์ pdf คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 2567 พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ไฟล์ pdf คลิกที่นี่  มาฝากทุกท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

advertisement

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 2567 พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 2567 พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ไฟล์ pdf คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ!! สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ขอความกรุณาท่านเมื่อดาวน์โหลดไปแล้ว….อย่านำไปใช้เพื่อจำหน่าย หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด หรือนำไปแจกจ่ายทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะทางทีมงานมีเจตนาอยากให้ทุกท่านใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาการศึกษาของเราค่ะ 

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 2567 พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
แบบฝึกคิดเลขเร็วป.1 2567 พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ไฟล์ pdf คลิกที่นี่

advertisement

แบบฝึกหัด คืออะไร

แบบฝึกทักษะ เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะในเรื่องที่เรียนรู้ให้มากขึ้น โดยอาศัยการฝึกฝนหรือปฏิบัติด้วยตนเองของผู้เรียน ลักษณะปัญหาในแบบฝึกทักษะจะเป็นปัญหาที่เสริมทักษะพื้นฐานโดยกำหนดขึ้นให้ผู้เรียนตอบเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ปริมาณของปัญหาต้องเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

advertisement

ลักษณะของแบบฝึกทักษะ คือ

1. แบบฝึกที่ดีควรความชัดเจนทั้งคำสั่งและวิธีทำ คำสั่งหรือตัวอย่างแสดงวิธีทำ ที่ใช้ไม่ควรยากเกินไป เพราะจะทำความเข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายและเหมาะสมกับผู้ใช้ เพื่อนักเรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้
2. แบบฝึกที่ดีควรมีความหมายต่อผู้เรียนและตรงตามจุดหมายของการฝึก ลงทุนน้อย ใช้ได้นาน ทันสมัย
3. ภาษาและภาพที่ใช้ในแบบฝึกเหมาะกับวัยและพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
4. แบบฝึกที่ดีควรแยกฝึกเป็นเรื่อง ๆ แต่ละเรื่องไม่ควรยาวเกินไป แต่ควรมีกิจกรรมหลายแบบเพื่อเร้าความสนใจ และไม่เบื่อในการทำและฝึกทักษะใดทักษะหนึ่งจนชำนาญ
5. แบบฝึกที่ดีควรมีทั้งแบบกำหนดคำตอบในแบบและให้ตอบโดยเสรี การเลือกใช้คำ ข้อความ รูปภาพในแบบฝึก ควรเป็นสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยและตรงกับความสนใจของนักเรียน ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและพอใจแก่ผู้ใช้ ซึ่งตรงกับหลักการเรียนรู้ว่า นักเรียนจะเรียนได้เร็ว ในการกระทำที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ
6. แบบฝึกที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ให้รู้จักค้นคว้ารวบรวมสิ่งที่พบเห็นบ่อย ๆ หรือที่ตัวเองเคยใช้ จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น และรู้จักนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์และมองเห็นว่าสิ่งที่ได้ฝึกนั้นมีความหมายต่อเขาตลอดไป
7. แบบฝึกที่ดีควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคน มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม ระดับสติปัญญา และประสบการณ์ เป็นต้น ฉะนั้น การทำแบบฝึกแต่ละเรื่องควรจัดทำให้มากพอและมีทุกระดับตั้งแต่ ง่าย ปานกลาง จนถึงระดับค่อนข้างยาก เพื่อว่าทั้งนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จะได้เลือกทำได้ตามความสามารถ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ประสบความสำเร็จในการทำแบบฝึก
8. แบบฝึกที่จัดทำเป็นรูปเล่ม นักเรียนสามารถเก็บรักษาไว้เป็นแนวทางเพื่อทบทวนด้วยตนเองต่อไป
9. การที่นักเรียนได้ทำแบบฝึก ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ครูดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ทันท่วงที
10. แบบฝึกที่จัดขึ้น นอกจากมีในหนังสือเรียนแล้ว จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่
11. แบบฝึกที่จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้ครูประหยัดแรงงานและเวลาในการที่จะต้องเตรียมแบบฝึกอยู่เสมอ ในด้านผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาในการลอกแบบฝึกจากตำราเรียนหรือกระดานดำ ทำให้มีเวลาและโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ได้มากขึ้น
12. แบบฝึกช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะการพิมพ์เป็นรูปเล่มที่แน่นอน ลงทุนต่ำแทนที่จะใช้พิมพ์ลงกระดาษไขทุกครั้งไป นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการที่ผู้เรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความก้าวหน้าของตนได้อย่างมีระบบและมีระเบียบ

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 2567 พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.12567 พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 2567 พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
แบบฝึกคิดเลขเร็วป.1 2567 พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 2567 พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
แบบฝึกคิดเลขเร็วป.1 2567 พร้อมเฉลย แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ไฟล์ pdf คลิกที่นี่

 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 1

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 4

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 5

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 6

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 7

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 8

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 9

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 10

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 11

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 12

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 13

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 14

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 15

 

ผลงานโดย ครูอัพเดตดอทคอม 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.3 ดาวน์โหลดที่นี่

คณิตคิดเร็ว ป.4 พร้อมเฉลย  ไฟล์ Pdf.

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.6 2567 พร้อมเฉลย  ไฟล์ pdf คลิกที่นี่

หลักสูตรคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ล่าสุด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments