วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ข้าราชการ) ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ในปี 2567 คลิกที่นี่

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ข้าราชการ) ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ในปี 2567 คลิกที่นี่

advertisement

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ข้าราชการ) ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ในปี 2567 คลิกที่นี่

วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ข้าราชการ) ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ในปี 2567 คลิกที่นี่ ตามรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ข้าราชการ) ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ในปี 2567 คลิกที่นี่
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน2567 ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ข้าราชการ) ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ในปี 2567 คลิกที่นี่

 

advertisement

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ : มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ ก.พ. เสนอ แบ่งเป็น การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการปรับเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว

1. การปรับเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้บังคับวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

         กลุ่มที่ 1 คือ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มปีละ 10% ในปี 2567 และ 2568 และโดยในปี 2568 ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีจะได้เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และปรับคุณวุฒิอื่นๆ ให้สอดคล้องกัน

         กลุ่มที่ 2 การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

ขึ้นเงินเดือนครู 2567 ปรับขึ้นเงินเดือนครูอย่างไร ใครได้ขึ้นเงินเดือนบ้าง เช็กข้อมูลการ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการครู 1 พ.ค.2567ที่นี่

2.การปรับเพิ่มเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราว จะดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง

โดยสำนักงาน ก.พ. ได้เชิญหน่วยงานที่เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภทเพื่อหารือในกรณีดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 และเสนอ ก.พ. พิจารณาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และจะแจ้งอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินชดเชยที่จะใช้บังคับเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลดำเนินการ ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดเตรียม (ร่าง) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และจะนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาในเดือนมีนาคม ได้แก่

1. (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่)

3.(ร่าง) กฎ ก.ค.ศ. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. … เพื่อรองรับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับชดเชย ผู้ได้รับผลกระทบสำหรับคุณวุฒิปริญญาเอกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568

ขอบคุณที่มาจาก : ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ข้าราชการ) ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ในปี 2567 คลิกที่นี่
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน2567 ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ข้าราชการ) ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ในปี 2567 คลิกที่นี่

advertisement

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ข้าราชการ) ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ในปี 2567 คลิกที่นี่
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน2567 ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ข้าราชการ) ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ในปี 2567 คลิกที่นี่
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ข้าราชการ) ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ในปี 2567 คลิกที่นี่
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน2567 ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ข้าราชการ) ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ในปี 2567 คลิกที่นี่

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ข้าราชการ) ดังนี้ค่ะ

ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

 ทุกตำแหน่ง

– เอกสารหมายเลข 1

   – เอกสารหมายเลข 2 (ตัวชี้วัด)

   – เอกสารหมายเลข 4

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 4 (แบบจริยธรรม)

 

1. ผู้อำนวยการ

 – เอกสารหมายเลข 3 (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) -ผอ.

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ) นักทรัพยากรบุคคล -ผอ.

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) -ผอ.

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -ผอ.

   – เอกสารหมายเลข 3 (นิติกรชำนาญการพิเศษ) -ผอ.

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ) นิติกร -ผอ.

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบฯสมรรถนะหลัก) ทุกตำแหน่ง

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะบริหาร) ทุกตำแหน่ง

 

 2. เจ้าพนักงานธุรการ

 เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

   – เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

   – เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

 

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 – เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)

   – เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)

   – เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

 

 4. เจ้าพนักงานพัสดุ

 เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน)

   – เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

 

 5. นิติกร

 – เอกสารหมายเลข 3 (นิติกรปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นิติกรชำนาญการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นิติกรชำนาญการพิเศษ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นิติกรเชี่ยวชาญ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

 

advertisement

 6. นักทรัพยากรบุคคล

 เอกสารหมายเลข 3 (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) 

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

 

 7. นักประชาสัมพันธ์

 เอกสารหมายเลข 3 (นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

 

 8. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

 

9. นักจัดการงานทั่วไป

 เอกสารหมายเลข 3 (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

 

10. นักวิชาการเงินและบัญชี

 เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

 

11. นักวิชาการพัสดุ

 เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

 

12. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 เอกสารหมายเลข 3 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

 

13. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

 

 14. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

– เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน)

   – เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

ขอบคุณข้อมูลจาก ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2566 ตาม ว23/2564 ครบทุกวิทยฐานะ ดาวน์โหลดที่นี่

รายงานผลการปฏิบัติงานครู 2566 doc ตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติงาน ประกอบการเลื่อนเงินเดือน คลิกที่นี่

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน คลิกที่นี่

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ข้าราชการ) ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ในปี 2567 คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments