วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566 doc ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc. Word แก้ไขได้

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566 doc ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc. Word แก้ไขได้

advertisement

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566 doc ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc. Word แก้ไขได้

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566 doc ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc. Word แก้ไขได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566 doc ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc. Word แก้ไขได้
แบบประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566 doc ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc. Word แก้ไขได้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc. Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

แบบประเมิน pa รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5)  ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ doc & word (วpa) ใช้ในปีงบประมาณ 2566-67 ได้

เพื่อให้คุณครูได้ใช้เป็นแนวทางในการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งจะใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ รอบเดือน 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 256ุ6 และ 1 เมษายน 2566 – 30กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนของคุณครู จะมีอยู่ 3 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานการสอน

1.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครูผู้ช่วย

2.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู-ยังไม่มีวิทยฐานะ

3.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู-วิทยฐานะครูชำนาญการ

4.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู-วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

5.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู-วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

6.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู-วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566 doc ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc. Word แก้ไขได้
แบบประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566 doc ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc. Word แก้ไขได้

advertisement

advertisement

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา

7.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา-ยังไม่มีวิทยฐานะ

8.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา-วิทยฐานะชำนาญการ

9.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา-วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

10.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา-วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

11.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา-วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานการสอน

2.1-แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครูผู้ช่วย-1เม.ย.66

2.2-แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครู-1เม.ย.66

2.3-แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครูชำนาญการ-1เม.ย.66

2.4-แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครูชำนาญการพิเศษ-1เม.ย.66

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566 doc ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc. Word แก้ไขได้
แบบประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566 doc ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc. Word แก้ไขได้

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา

2.6-แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนทรีปราษฎ์พิทัก

เรื่องราวที่น่าสนใจ รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง pa ครู ทุกวิทยฐานะ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ไฟล์ doc & word แก้ไขได้ ดาวน์โหลด ที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments