วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกข่าวประจำวันแบบคําร้องขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี...

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

advertisement

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่  มาให้ทุกท่านได้ติตาม ซึ่ง ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

advertisement

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่
แบบคําร้องขอย้ายครู2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ย้ายครู 2566 ว18/2566  เกณฑ์ย้ายครู 2567 (การย้ายกรณีปกติ) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

เอกสารย้ายครู 2567  สังกัด สพฐ.  ไฟล์ Word Doc. แก้ไขได้ คลิกที่นี่

ก่อนที่จะดาวน์โหลดแบบคําร้องขอย้ายครู เรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าการย้ายครูที่จะต้องใช้แบบคําร้องขอย้ายครู คืออะไร

การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้ดำรง ตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง หรือการย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

การย้ายครูมี 3 กรณี คือ

advertisement

การย้ายครูมี 3 กรณีคือ 1) การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ การย้ายตามคำร้องของผู้ขอย้าย 2) การย้ายกรณีพิเศษได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้ายเนื่องจาก ติดตามคู่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิตเพื่อดูแลบิดามารดาคู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ และ 3) การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่
แบบคําร้องขอย้ายครู2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

advertisement

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่
แบบคําร้องขอย้ายครู2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่
แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่
แบบคําร้องขอย้ายครู2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

 

ดาวน์โหลดแบบคําร้องขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบคําร้องขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เอกสารประกอบการเขียนย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) มาแล้วจ้าเอกสารย้ายครู 67 ไฟล์ Word Doc. แก้ไขได้ รอบที่ 1  มกราคม 2567 รอบที่ 2 กรกฎาคม 67 คลิกที่นี่

แบบคําร้องขอย้ายครู2567 และเกณฑ์การย้ายครู 67 (การย้ายกรณีปกติ)  ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 ดวน์โหลลดเกณฑ์ย้ายครู ล่าสุด คลิกที่นี่

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments