วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวประจำวันเช็คผลสอบ B-NET 2566 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย จะประกาศผลสอบ b-net...

เช็คผลสอบ B-NET 2566 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย จะประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 29 ก.พ. 2567 คลิกที่นี่

advertisement

เช็คผลสอบ B-NET 2566 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย จะประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 29 ก.พ. 2567 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เช็คผลสอบ B-NET 2566 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย จะประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 29 ก.พ. 2567 คลิกที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

เช็คผลสอบ B-NET 2566 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย จะประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 29 ก.พ. 2567 คลิกที่นี่
เช็คผลสอบB-NET 2566 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย จะประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 29 ก.พ. 2567 คลิกที่นี่

 

advertisement

วัตถุประสงค์ B-NET 2566 คืออะไร

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น เช่น การศึกษาวิจัย การให้ทุนการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ นำไปกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการพัฒนาการศึกษา

วิธีการสมัครสอบ B-NET 2566 ทำได้ดังนี้
สำหรับการสมัครสอบ B-NET นั้น โดยปกติแล้วโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการเป็นหลัก โดยหลังจากที่เริ่มมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบแล้ว สถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆก็เตรียมรวบรวมรายชื่อนักเรียนส่งไปยัง สทศ หรือสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผ่านเว็บไซต์ https://www.niets.or.th/ จากนั้นทาง สทศ. จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสนามสอบ

เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ บีเน็ต 67 ปีการศึกษา 2566

B-NET ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

การสอบ B-NET มีการจัดสอบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแต่ละระดับมีรายวิชาที่ต้องสอบ ดังนี้

ระดับชั้นสอบ B-NET                               วิชาที่สอบ B-NET                                                            เวลาในการทำข้อสอบ B-NET 
มัธยมศึกษาตอนต้น                                    ภาษาบาลี (รหัสวิชา 383)                                                                   120 นาที
ธรรม พุทธประวัติ วินัย (รหัสวิชา 384)                                               180 นาที
ภาษาบาลี (รหัสวิชา 393)                                                                   120 นาที
มัธยมศึกษาตอนปลาย                                ธรรม พุทธประวัติ วินัย (รหัสวิชา 394)                                               180 นาที

ข้อมูล B-NET ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ค่ะ

ปฏิทินปฏิบัติงาน B-NET                                                                                                                กำหนดการ B-NET

ประชาสัมพันธ์การสอบไปยังต้นสังกัด/ศูนย์สอบ                                                                                                                     ก.ค. 66 – มี.ค. 67

สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยเข้าเมนู B-NET                                                              1 ก.ค. – 31 ส.ค. 66

สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสนามสอบ ครั้งที่ 1                                                                                                      10 ต.ค. 66

สถานศึกษาแจ้ง เพิ่ม ลด รายชื่อนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยเข้าเมนู B-NET                                            10- 31 ต.ค. 66

นักเรียนเข้าศึกษาทดลองใช้วิธีการทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ผ่านเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th )                ตั้งแต่ 1 พ.ย. 56 เป็นต้นไป

สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสนามสอบ ครั้งที่ 2                                                                                5 ม.ค. 67

advertisement

วันสอบ                                                                                                                                                                                        3 ก.พ. 67

ประกาศผลสอบ ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th                                                                                                                      29 ก.พ. 67

รายงานผลวิเคราะห์คะแนน ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th                                                                                                    ก.พ. 67

เช็คผลสอบ B-NET 2566 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย จะประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 29 ก.พ. 2567 คลิกที่นี่
เช็คผลสอบB-NET 2566 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย จะประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 29 ก.พ. 2567 คลิกที่นี่

advertisement

 

วิธีดูผลสอบ บีเน็ต 67 รายบุคคล และ รายโรงเรียน (ปีการศึกษา 2566) เมื่อเข้าลิงก์ดูผลสอบแล้ว ให้กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศผลสอบ b-net 2566 ม.ต้น รายบุคคล คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 28 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/BNET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx

ประกาศผลสอบ b-net 2566 ม.ต้น รายโรงเรียนคลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 28 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/BNET/AnnouncementWeb/Login.aspx

ประกาศผลสอบ b-net 2566 รายบุคคล ม.ปลาย คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 28 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/BNET/AnnouncementWeb/Login.aspx

ประกาศผลสอบ b-net 2566 ม.ปลาย รายโรงเรียน คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 28 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/BNET/AnnouncementWeb/Login.aspx

เช็คผลสอบ B-NET 2566 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย จะประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 29 ก.พ. 2567 คลิกที่นี่
เช็คผลสอบB-NET 2566 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย จะประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 29 ก.พ. 2567 คลิกที่นี่

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

รื่องราวที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลสอบ B-NET 2567 วันไหน (ปีการศึกษา 2566)  คลิกที่นี่

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับเช็คผลสอบ B-NET 2566 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย จะประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 29 ก.พ. 2567 คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments