วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรกข้อสอบเฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก กระทู้ธรรม ทุกปี พ.ศ. 2553-2564 ดาวน์โหลด ที่นี่

เฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก กระทู้ธรรม ทุกปี พ.ศ. 2553-2564 ดาวน์โหลด ที่นี่

advertisement

เฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก กระทู้ธรรม ทุกปี พ.ศ. 2553-2564 ดาวน์โหลด ที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก กระทู้ธรรม ทุกปี พ.ศ. 2553-2564 ดาวน์โหลด ที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

เฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก กระทู้ธรรม ทุกปี พ.ศ. 2553-2564 ดาวน์โหลด ที่นี่
เฉลยข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก กระทู้ธรรม ทุกปี พ.ศ. 2553-2564 ดาวน์โหลด ที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง กระทู้ธรรมชั้นโท กระทู้ธรรม ชั้นตรี โท เอก การเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

advertisement

ผลสอบนักธรรมตรี 2566 ตรวจผลแม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ ปี 66 เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอก คลิกที่นี่ 

ประโยชน์ของวิชากระทู้ธรรม
๑.เป็นการแสดงออกซึ่งทัศนคติของตนเอง
๒.เป็นการแสดงออกซึ่งความรู้เกี่ยวกับธรรมะ
๓.เป็นการแสดงออกซึ่งวาทะและสำนวนของผู้ที่ได้รับการศึกษา
๔.เป็นการถ่ายทอดวิชาการไปสู่อีกคนหนึ่งให้รู้และเข้าใจความ
๕.เป็นการพัฒนาด้านความรู้และปัญญาของตนให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
๖.เป็นการสร้างบุคลากรในด้านศาสนาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกลายมาเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาต่อไป

ระทู้ธรรมของศึกษาชั้นตรี-โท-เอก นั้นแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
๑.พุทธภาษิต เป็นดำรัสของพระพุทธเจ้าโดยตรง
๒.สาวกภาษิต เป็นคำพูดของพระสาวก มี ๒ ประเภท คือ เถรคาถา (พระภิกษุ) และเถรีคาถา (พระภิกษุณี)
๓.เทวตาภาษิต เป็นคำพูดของเทวดา
๔.อิสีภาษิต เป็นคำพูดของพวกฤาษี ภาษิตทั้ง ๔ ประเภทนี้รวมเป็นคำกลาง ๆ ว่า “ธรรมภาษิต” คือเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยธรรมะนั่นเอง

ท่านสามารถตรวจสอบเฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก กระทู้ธรรม ทุกปี พ.ศ. 2553-2564 ดังนี้

คู่มือหลักสูตรธรรมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ปัญหาและเฉลย วิชาธรรม วิชาพุทธ วิชาวินัย ปี พ.ศ. 2553 คลิกที่นี่

advertisement

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ปัญหาและเฉลย วิชาธรรม วิชาพุทธ วิชาวินัย ปี พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ปัญหาและเฉลย วิชาธรรม วิชาพุทธ วิชาวินัย ปี พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดข้อสอบธรรมศึกษา พร้อมเฉลย ชั้นตรี โท เอก ปัญหาและเฉลย วิชาธรรม วิชาพุทธ วิชาวินัย ปี พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

ทดลองทำข้อสอบธรรมศึกษา วิชาธรรม วิชาพุทธ วิชาวินัย ออนไลน์ คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก กระทู้ธรรม ทุกปี พ.ศ. 2553-2564 ดาวน์โหลด ที่นี่
เฉลยข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก กระทู้ธรรม ทุกปี พ.ศ. 2553-2564 ดาวน์โหลด ที่นี่

advertisement

ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบการจัดสอบ
ประกาศวันสอบ
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง
ส่วนกลาง ภาคผนวก
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา 2564
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา 2561

เฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก กระทู้ธรรม ทุกปี พ.ศ. 2553-2564 ดาวน์โหลด ที่นี่
เฉลยข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก กระทู้ธรรม ทุกปี พ.ศ. 2553-2564 ดาวน์โหลด ที่นี่

หนังสือธรรมศึกษาออนไลน์ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564
ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา | PDF
หนังสือและเอกสารอื่น ๆ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม กระทู้ธรรม 2566 การเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments