วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกคลังความรู้เกียรติบัตรออนไลน์ 2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้

เกียรติบัตรออนไลน์ 2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้

advertisement

เกียรติบัตรออนไลน์ 2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เกียรติบัตรออนไลน์ 2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้  โดยมีรายละเอียดอบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร ดังนี้

advertisement

เกียรติบัตรออนไลน์ 2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้
เกียรติบัตรออนไลน์2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 ฟรี ใช้อบรมออนไลน์ในปี 66-2567 คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ 12 หลักสูตร จาก กระทรวงศึกษาธิการ  อบรมฟรีมีเกียรติบัตร ประจำปี 2567

คุรุสภา ขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรม วันครู ครั้งที่ 68 วันครู ปี 2567 หลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะ ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในงานวนครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 30 เมษายน 2567 ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี ผ่าน wankru.ksp.or.th พร้อมรับ เกียรติบัตรจาก คุรุสภา

1. หลักสูตรการสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ (If you feel well, you learn well!”)

ลิงก์อบรมออนไล์รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา หลักสูตรที่ 1 คลิกที่นี่

เกียรติบัตรออนไลน์ 2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้
เกียรติบัตรออนไลน์2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้

advertisement

2. หลักสูตรความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต และการจัดการ Google Workspace Admin 

ลิงก์อบรมออนไล์รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา หลักสูตรที่ 2 คลิกที่นี่

เกียรติบัตรออนไลน์ 2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้
เกียรติบัตรออนไลน์2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้

3. หลักสูตรบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา(ศึกษานิเทศก์)

ลิงก์อบรมออนไล์รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา หลักสูตรที่ 3 คลิกที่นี่

advertisement

เกียรติบัตรออนไลน์ 2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้
เกียรติบัตรออนไลน์2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้

4. หลักสูตรบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา(ผู้บริหารการศึกษา)

ลิงก์อบรมออนไล์รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา หลักสูตรที่ 4 คลิกที่นี่

เกียรติบัตรออนไลน์ 2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้
เกียรติบัตรออนไลน์2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้

5. หลักสูตรบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา(ผู้บริหารสถานศึกษา)

ลิงก์อบรมออนไล์รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา หลักสูตรที่ 5 คลิกที่นี่

เกียรติบัตรออนไลน์ 2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้
เกียรติบัตรออนไลน์2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้

6. หลักสูตรบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา(ผู้ประกอบวิชาชีพครู)

ลิงก์อบรมออนไล์รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา หลักสูตรที่ 6 คลิกที่นี่

เกียรติบัตรออนไลน์ 2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้
เกียรติบัตรออนไลน์2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้

 

หลักสูตรอบรมออนไล์รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา หลักสูตรอื่นๆ คลิกที่นี่ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.ksp.or.th/

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 ฟรี จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 ลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับเกียรติบัตรออนไลน์ 2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

ดาวน์โหลดคู่มือการอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 คลิกที่นี่

เกียรติบัตรออนไลน์ 2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้
เกียรติบัตรออนไลน์2567 รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments