วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกคลังความรู้อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ 12 หลักสูตร จาก กระทรวงศึกษาธิการ รับเกียรติบัตรออนไลน์ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร ประจำปี 2567

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ 12 หลักสูตร จาก กระทรวงศึกษาธิการ รับเกียรติบัตรออนไลน์ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร ประจำปี 2567

advertisement

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ 12 หลักสูตร จาก กระทรวงศึกษาธิการ รับเกียรติบัตรออนไลน์ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร ประจำปี 2567

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ 12 หลักสูตร จาก กระทรวงศึกษาธิการ รับเกียรติบัตรออนไลน์ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร ประจำปี 2567  โดยมีรายละเอียดอบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร ดังนี้

การอบรมออนไลน์ 12 หลักสูตร 2567 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ภาค 9 ภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และเครือข่าย One Teacher Thailand ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ทุกจังหวัด อบรมฟรี มีเกียรติบัตรหลังอบรม

advertisement

advertisement

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ 12 หลักสูตร จาก กระทรวงศึกษาธิการ รับเกียรติบัตรออนไลน์ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร ประจำปี 2567
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2567 รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ 12 หลักสูตร จาก กระทรวงศึกษาธิการ รับเกียรติบัตรออนไลน์ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร ประจำปี 2567

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง อบรมออนไลน์ รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 ฟรี ใช้อบรมออนไลน์ในปี 66-2567 คลิกที่นี่ 

รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้

ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ 12 หลักสูตร 2567 สำหรับครู ผ่านโปรแกรม LIVE youtube facebook ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ทุกจังหวัด เข้าร่วมการอบรม ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2567 อบรมฟรี มีเกียรติบัตรหลังอบรมจากสำนักปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

>> ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อ-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร หัวข้อ สร้างกราฟิกด้วย Canva (FACEBOOK) ครั้งที่10 หลักสูตร สร้างกราฟิก ด้วย CANVA

>> ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อ-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร หัวข้อ สร้างกราฟิกด้วย Canva (FACEBOOK) ครั้งที่10 หลักสูตร สร้างกราฟิก ด้วย CANVA (สำรอง)

>> ลิงก์ตอบแบบสอบถามเพื่อรับเกียรติบัตร เวลา 20.00-21.00 หลักสูตรที่ 10 หัวข้อ สร้างกราฟิกด้วย Canva Updateที่นี่!!
>> ลิงก์ตอบแบบสอบถามเพื่อรับเกียรติบัตร เวลา 20.00-21.00 หลักสูตรที่ 10 หัวข้อ สร้างกราฟิกด้วย ลิงก์ 2

ลิงก์รับชมเนื้อหา หลักสูตรที่ 10 หัวข้อ สร้างกราฟิกด้วย Canva (YOUTUBE)

ลิงก์รับชมเนื้อหา หลักสูตรที่ 10 หัวข้อ สร้างกราฟิกด้วย Canva (FACEBOOK)

ลิงก์ตอบแบบสอบถามเพื่อรับเกียรติบัตร หลักสูตรที่ 10 หัวข้อ สร้างกราฟิกด้วย Canva

ลิงก์ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม CANVA

ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom (OTT LIVE)
โดยจัดอบรมระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2567 ดังนี้
📍มกราคม 2567
ครั้งที่ 1 OTT LIVE โดย One Teacher ภาคใต้ หัวข้อ ตัดต่อวิดีโอโดย CapCut PC
🗓️ พฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567
⏰เวลา 19.00-20.00 น.

หลังจบการอบรมแต่ละครั้ง จะได้รับเกียรติบัตรหลังผ่านการอบรม

ลงทะเบียนหลักสูตรที่ 1 หัวข้อ ตัดต่อวิดีโอโดย CapCut PC เปิดลงทะเบียนแล้ว!!

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครั้งที่1

ครั้งที่ 2 OTT LIVE หัวข้อ โดย One Teacher ภาคเหนือ หัวข้อ สร้างสื่อวิดีโอด้วย PRISM Live Studio
🗓️ พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
⏰ เวลา 19.00-20.00 น.

*ลงทะเบียน ฟรี ลิงก์นี้ https://shorturl.at/aR038

โดยรับชมผ่านการถ่ายทอดสดได้ 2 ช่องทาง คือ
1. Facebook ในเพจ www.facebook.com/OneTeacherTeam
2. Youtube ในช่อง oneteacherThailand

ลงทะเบียนหลักสูตรที่ 2 หัวข้อ สร้างสื่อวิดีโอด้วย PRISM Live Studio เปิดลงทะเบียนแล้ว

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครั้งที่2

ครั้งที่ 3 OTT LIVE โดย One Teacher ภาคตะวันออก หัวข้อ การใช้งาน D-ID, TSS DEMO
🗓️ พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567
⏰ เวลา 19:00-20:00 น.

*ลงทะเบียน ฟรี ลิงก์นี้ https://shorturl.at/aR038

โดยรับชมผ่านการถ่ายทอดสดได้ 2 ช่องทาง คือ
1. Facebook ในเพจ www.facebook.com/OneTeacherTeam
2. Youtube ในช่อง oneteacherThailand

ลงทะเบียนหลักสูตรที่ 3 หัวข้อ การใช้งาน D-ID, TSS DEMO เปิดลงทะเบียนแล้ว

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครั้งที่3

ครั้งที่ 4 OTT LIVE โดย special guest หัวข้อ รู้เท่าทันภัย Cyber
🗓️ พฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
⏰ เวลา 19:00-20:00 น.

*ลงทะเบียน ฟรี ลิงก์นี้ https://shorturl.at/aR038

โดยรับชมผ่านการถ่ายทอดสดได้ 2 ช่องทาง คือ
1. Facebook ในเพจ www.facebook.com/OneTeacherTeam
2. Youtube ในช่อง oneteacherThailand

ลงทะเบียนหลักสูตรที่ 4 หัวข้อ รู้เท่าทันภัย Cyberเปิดลงทะเบียนแล้ว

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครั้งที่4

advertisement

ครั้งที่ 5 OTT LIVE โดย One Teacher ภาคใต้ หัวข้อ BING ช่วยครูสร้างภาพ
🗓️ พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
⏰ เวลา 19:00-20:00 น.

*ลงทะเบียน ฟรี ลิงก์นี้ https://shorturl.at/aR038

โดยรับชมผ่านการถ่ายทอดสดได้ 2 ช่องทาง คือ
1. Facebook ในเพจ www.facebook.com/OneTeacherTeam
2. Youtube ในช่อง oneteacherThailand

ลงทะเบียนหลักสูตรที่ 5 หัวข้อ BING ช่วยครูสร้างภาพเปิดลงทะเบียนแล้ว

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครั้งที่5

ครั้งที่ 6 OTT LIVE โดย One Teacher ภาคเหนือ หัวข้อ เว็บนำเสนอด้วย Google Site
🗓️ พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
⏰ เวลา 19:00-20:00 น.

หลังจบการอบรมแต่ละครั้ง จะได้รับเกียรติบัตรหลังผ่านการอบรม

โดยรับชมผ่านการถ่ายทอดสดได้ 2 ช่องทาง คือ
1. Facebook ในเพจ www.facebook.com/OneTeacherTeam

2. Youtube ในช่อง www.youtube.com/@oneteacherThailand

>>เงื่อนไขในการรับเกียรติบัตร<<
1. กรอกฟอร์มแบบประเมิน
2. ทำแบบทดสอบให้ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50
โดยแบบฟอร์มจะเปิดเวลา 20.00-21.00 น. เท่านั้น
และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่เพจ ONE TEACHER Team (Northern) ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์หลักสูตรที่ 6 หัวข้อ เว็บนำเสนอด้วย Google Site เปิดลงทะเบียนแล้ว

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครั้งที่6

ครั้งที่ 7 OTT LIVE โดย One Teacher ภาคตะวันออก หัวข้อ MIT ช่วยสร้างแอพ
🗓️ พฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
⏰ เวลา 19:00-20:00 น.

>>เงื่อนไขในการรับเกียรติบัตร<<
1. กรอกฟอร์มแบบประเมิน
2. ทำแบบทดสอบให้ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50
โดยแบบฟอร์มจะเปิดเวลา 20:00-21:00 น. เท่านั้น
และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่เพจ One Teacher Team Eastern ในวันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567
***หลังจบการอบรมแต่ละครั้ง จะได้รับเกียรติบัตรหลังผ่านการอบรม***
ติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
One Teacher Team Eastern (One Teacher Eastern)

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรที่ 7 หัวข้อ MIT ช่วยสร้างแอพ เปิดลงทะเบียนแล้ว

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครั้งที่7

ครั้งที่ 8 OTT LIVE โดย Special Guest หัวข้อ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาไทยในอนาคต
🗓️ พฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
⏰ เวลา 19:00-20:00 น.

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์หลักสูตรที่ 8 หัวข้อ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาไทยในอนาคต เปิดลงทะเบียนแล้ว

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครั้งที่8

ครั้งที่ 9 OTT LIVE โดย One Teacher ภาคใต้ หัวข้อ Quiziz AI วัดผล วัดใจ
🗓️ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567
⏰ เวลา 19:00-20:00 น.

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรที่ 9 หัวข้อ Quiziz AI วัดผล วัดใจ เปิดลงทะเบียนแล้ว

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครั้งที่9

ครั้งที่ 10 OTT LIVE โดย One Teacher ภาคเหนือ หัวข้อ สร้างกราฟิกด้วย Canva
🗓️ พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567
⏰ เวลา 19:00-20:00 น.

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์หลักสูตรที่ 10 หัวข้อ สร้างกราฟิกด้วย Canva เปิดลงทะเบียนแล้ว!!

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครั้งที่10

ครั้งที่ 11 OTT LIVE โดย One Teacher ภาคตะวันออก หัวข้อ เปิดปุ๊บ ปิดปั๊บ กับ PPT
🗓️ พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567
⏰ เวลา 19:00-20:00 น.

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรที่ 11 หัวข้อ เปิดปุ๊บ ปิดปั๊บ กับ PPT

ครั้งที่ 12 OTT LIVE โดย One Teacher ภาคตะวันออก หัวข้อ สร้างสรรค์เกม Scratch
🗓️ พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567
⏰ เวลา 19:00-20:00 น.

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรที่ 12 หัวข้อ สร้างสรรค์เกม Scratch

*ลงทะเบียน…ฟรี…ตั้งแต่ 4 มกราคม 2567

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ 12 หลักสูตร จาก กระทรวงศึกษาธิการ รับเกียรติบัตรออนไลน์ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร ประจำปี 2567
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2567 รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ 12 หลักสูตร จาก กระทรวงศึกษาธิการ รับเกียรติบัตรออนไลน์ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร ประจำปี 2567

advertisement

**ลิงก์ Zoom ในการเข้าอบรมจะได้รับทาง e-mail ที่ใช้ลงทะเบียน
***หลังจบการอบรมแต่ละครั้ง จะได้รับเกียรติบัตรหลังผ่านการอบรม***
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
One Teacher Team
One Teacher Team (Northern)
One Teacher Team Eastern

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 ฟรี จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 ลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับอบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ 12 หลักสูตร จาก กระทรวงศึกษาธิการ รับเกียรติบัตรออนไลน์ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร ประจำปี 2567 หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments