วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกอบรมออนไลน์อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

advertisement

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test) สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

advertisement

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)
อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง อบรมออนไลน์ 66 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566 รับเกียรติบัตรฟรี จาก กสศ.

advertisement

อบรมออนไลน์ รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี ใช้อบรมออนไลน์ในปี 66-2567 คลิกที่นี่ 

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 ฟรี คุรุสภามอบของขวัญวันครู หลักสูตรอบรมออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร ไม่จำกัดจำนวน ประจำปี 2567

CEFR หมายถึง “Common European Framework of Reference for Languages” ซึ่งเป็นเกณฑ์สากลที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาของบุคคลในภาษาต่างๆ ซึ่งมีการใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก เป้าหมายหลักของ CEFR คือการช่วยให้คนเรียนภาษาทราบระดับความสามารถของตนเองในภาษาที่เรียนได้และช่วยให้สถานประกอบการ, สถาบันการศึกษา, และนายจ้างเข้าใจระดับความสามารถทางภาษาของบุคคลบนพื้นฐานของเกณฑ์ที่ระบุใน CEFR ซึ่งแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้:

A1 – Beginner (มือใหม่)
A2 – Elementary (มือใหม่อย่างละเอียด)
B1 – Intermediate (ระดับกลาง)
B2 – Upper Intermediate (ระดับกลางอย่างละเอียด)
C1 – Advanced (ระดับสูง)
C2 – Proficiency (ระดับสูงสุดหรือเชี่ยวชาญ)
การใช้ CEFR ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าใจระดับความสามารถในการพูด, ฟัง, อ่าน, และเขียนในภาษาต่างๆ โดยใช้ข้อบังคับทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกเพื่อให้เกิดความเทียบเท่าและความโปร่งใสในการสื่อสารภาษาระหว่างบุคคลที่พูดภาษาต่างๆ

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

advertisement

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) คลิกที่นี่

คู่มืออบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) คลิกที่นี่

คู่มืออบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) คลิกที่นี่

คู่มืออบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) คลิกที่นี่

 

advertisement

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) มีหลายประโยชน์สำคัญที่ทำให้เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินและเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาของบุคคลในภาษาต่าง ๆ ดังนี้:

ประเมินระดับความสามารถทางภาษา: CEFR ช่วยให้บุคคลทราบระดับความสามารถทางภาษาของตนเองในภาษาที่เรียนได้ โดยแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ตามทักษะทางภาษา ได้แก่ การพูด, การเขียน, การอ่าน, และการฟัง.

เป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนา: ช่วยให้ผู้เรียนกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถทางภาษาของตนเอง เช่น การปรับปรุงทักษะเพื่อให้ได้รับการย้ายงานหรือศึกษาต่อ.

ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ: ช่วยให้นักเรียนและผู้สอนเข้าใจการทำงานของความสามารถทางภาษาในแต่ละระดับ และนำไปสู่การสร้างแบบทดสอบและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม.

เป็นแนวทางสำหรับการสอนและการศึกษา: ช่วยให้ครูและผู้สอนวางแผนการสอนและเลือกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน.

เพิ่มความโปร่งใสในตลาดแรงงาน: ช่วยให้นายจ้างและองค์กรสามารถเข้าใจระดับความสามารถทางภาษาของพนักงานหรือผู้สมัครงานในภาษาต่าง ๆ และเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามความต้องการ.

ส่งเสริมการนำ CEFR เข้าสู่ระบบการศึกษาและอุตสาหกรรม: ช่วยให้สถาบันการศึกษา, องค์กรการทำงาน, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้และนำ CEFR เข้าสู่การใช้ในการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาต่อไป.

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) คลิกที่นี่

คู่มืออบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) คลิกที่นี่

คู่มืออบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 ฟรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู (CEFR) คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก learning-obec.com

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments