วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกคลังความรู้อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566

advertisement

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

advertisement

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566
อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566

สสวท. เป็นคำย่อของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย สสวท. ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2517

advertisement

หน้าที่หลักของสสวท. คือการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศในระดับสากล โดยการให้ทุนการวิจัยแก่นักวิจัย รวมถึงการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีและการนวัตกรรมใหม่ๆ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิทยากรและนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ และการสร้างสรรค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงสู่สาธารณชน

อบรมออนไลน์ 66 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566 รับเกียรติบัตรฟรี จาก กสศ.

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566
อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566

advertisement

สสวท. เป็นองค์กรระดับสถาบันในระบบงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ และเป็นแหล่งสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาและนำนวัตกรรมใหม่ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมของประเทศไทย

advertisement

อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566 คลิกที่นี่
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566
อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566

หลักสูตรอบรม วิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อย คลิกที่นี่

หลักสูตรอบรม ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน คลิกที่นี่

หลักสูตรอบรม การรู้ทันดิจิทัล คลิกที่นี่

ทุกหลักสูตรลงทะเบียนและอบรมด้วยตนเองวันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566
อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี จาก สสวท. หลักสูตรโค้ดดิ้ง วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจ อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร2566 คุรุสภาฟรี เรื่อง นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ 2566 สสวท. เชิญร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 ฟล์ pdf (15 ชุด) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments