วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาสารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

advertisement

สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

สวัสดีค่ะวันนี้ ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

advertisement

สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
สารวันครูครั้งที่68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง คําขวัญวันครู 2567 ครั้งที่ 68 และคำขวัญวันครูทุกปี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ

กลอนวันครู 2567 และคําอวยพรวันครู ครั้งที่ 68 รวมกลอนวันครู และคําอวยพรวันครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์วันครู 2567 ครั้งที่ 68 รับเกียรติบัตรฟรีจากคุรุสภา เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ปี 2567 คลิกที่นี่

สอบครูผู้ช่วย 67 ข่าวเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ.ตาม ว1/2567 (ล่าสุด) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำปฏิทินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 11 มกราคม 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2567และ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และผู้มีเกียรติ ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

advertisement

สำหรับการจัดงานวันครูในปีนี้ ได้มีการจัดงานพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในรูปแบบผสมผสานทั้ง Onsite และ Online ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ว่า “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” ซึ่งในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมของขวัญวันครู เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เตรียมเปิดใช้ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (Teacher Matching System : TMS) ให้คุณครูที่มีความประสงค์จะย้ายสับเปลี่ยนเพื่อกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาได้ใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการย้าย โดยการจัดทำระบบดังกล่าวนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น” ที่ต้องการให้ครูสามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้มีบุคลากรซึ่งเป็นคนในพื้นที่เข้ามาทำการสอน โรงเรียนได้ครูครบชั้น และครูมีความสุขกับการสอน นอกจากนี้ยังได้จัดทำระบบ e-Leaning 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร PA เสริมพลังการบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข และ หลักสูตรครูฉลาดรู้ทางการเงิน (Teacher”s Financial Literacy) เปิดให้คุณครูและผู้บริหารที่สนใจเข้ามาพัฒนาทักษะ Up-Skill Re-skill เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการดำเนินชีวิต และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ทั้งนี้ ทางสำนักงาน ก.ค.ศ. จะเปิดให้ใช้งานระบบทั้งหมดดังกล่าว ในวันครู 16 มกราคม 2567 ในการนี้ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวในวันนี้ด้วย

เรื่องที่น่าสนใจ : สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”ข้อมูลล่าสุด

สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
สารวันครูครั้งที่68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

advertisement

สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
สารวันครูครั้งที่68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

 

ดาวน์โหลดสารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 จากนายกรัฐมนตรี ไฟล์ PDF. คลิกที่นี่ค่ะ

สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
สารวันครูครั้งที่68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก ก.ค.ศ.

เรื่องที่น่าสนใจ : สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”ข้อมูลล่าสุด

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แคปชั่นวันครู 2567 คำคมและคำอวยพรวันครู ครั้งที่ 68 เนื่องในวันครูแห่งชาติ Happy Teacher’s Day คลิกที่นี่

คําขวัญวันครู 2567 ครั้งที่ 68 และคำขวัญวันครูทุกปี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments