วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวประจำวันสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา 

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา 

advertisement

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา 

สวัสดีค่ะวันนี้ ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

advertisement

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา 
สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา

ประกาศสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู (ครั้งที่2/2567)

ลิงก์รับสมัครคลิกที่นี่

advertisement

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา 
สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา

advertisement

ลิงก์รับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่2/2567

รื่องราวที่เกี่ยวข้อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ที่จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ขั้นตอนการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 – 27 ม.ค. 2567 คลิกที่นี่

สำหรับรอบที่เปิดรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 จำนวน 6 รอบ มีดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์
รอบที่ 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 6 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์

advertisement

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา 
สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา
สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา 
สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา

 

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2/2567 มีดังนี้

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://ksp67.thaijobjob.com

 2. กรอกใบสมัครสอบ ผู้สมัครต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์และอีเมลให้ถูกต้อง และสามารถติดต่อได้

 3. ส่งใบสมัครสอบ ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัครสอบ

 4. เลือกรอบ และสถานที่ที่ต้องเข้ารับการทดสอบฯ ซึ่งจะเป็นการจองที่นั่งสอบเท่านั้น ที่นั่งสอบจะยืนยัน เมื่อท่านดำเนินการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่าน QR Code แล้ว

 5. ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่าน QR Code ดังนี้

 • ผู้สมัครชำระเงินให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 08.00 น. ของวันถัดไปหลังจากเลือกรอบและสถานที่ กรณีสมัครวันสุดท่ายก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกัน

 • หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด รอบและสถานที่ที่ท่านเลือกจะถูกจัดให้เป็นที่ว่าง ท่านสามารถดำเนินการเลือกรอบและสถานที่ใหม่ที่ยังมีที่นั่งว่าง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของทุกวัน เพื่อชำระเงิน

 • QR Code มีอายุ 30 นาที โดยเป็นเงื่อนไขของธนาคารกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้สมัครสามารถสร้าง QR Code ใหม่ เพื่อชะรำเงินได้

 1. ตรวจสถานะการสมัครสอบ
 • หากสถานะไม่ปรับภายใน 24 ชั่วโมงหลังชำระเงิน ขอให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการชำระเงินที่เมนู “แจ้งปัญหา” บนหน้าเว็บไซต์รับสมัคร กรณีท่านที่ส่งแล้วกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจสอบ

 • กรณีชำระค่าสมัคร และสถานปรับแล้ว แต่รอบและสถานที่ที่จะเข้ารับการทดสอบยังไม่แสดง ขอให้ท่านเข้าตรวจสอบในวันถัดไปหลังชำระเงิน

 • กรณีชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ และได้รับสลิป การชำระเงินแล้ว แสดงว่าท่านได้รับการยืนยันการสมัครสอบ เป็นที่เรียบร้อย และขอให้เก็บสลิปนั้นไว้เป็นหลักฐาน ผู้สมัครไม่ต้องชำระค่าสมัครซ้ำ

สมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2/2567 คลิกที่นี่

สมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2/2567 คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง) 

การสมัครสอบ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกศูนย์สอบ/สนามสอบที่ต้องการเข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น และสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบ และเลือกระบบสอบได้เพียง 1 ระบบ ต่อการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จำนวน 1 ครั้ง ผ่านเว็บไซต์ https://ksp67.thaijobjob.com หรือเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ https://www.ksp.or.th

 

ขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจ ขั้นตอนการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 – 27 ม.ค. 2567 คลิกที่นี่

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 (เพิ่มเติม) 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments