วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกคลังความรู้วิจัยหน้าเดียว 2567 กว่า 50 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว วิจัยในชั้นเรียน ปฐมวัย ประถม มัธยม ใช้สอนในปี 2567...

วิจัยหน้าเดียว 2567 กว่า 50 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว วิจัยในชั้นเรียน ปฐมวัย ประถม มัธยม ใช้สอนในปี 2567 – 2568 คลิกที่นี่

advertisement

วิจัยหน้าเดียว 2567 กว่า 50 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว วิจัยในชั้นเรียน ปฐมวัย ประถม มัธยม ใช้สอนในปี 2567 – 2568 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ วิจัยหน้าเดียว 2567 กว่า 50 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว วิจัยในชั้นเรียน ปฐมวัย ประถม มัธยม ใช้สอนในปี 2567 – 2568 คลิกที่นี่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

วิจัยหน้าเดียว 2567 กว่า 50 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว วิจัยในชั้นเรียน ปฐมวัย ประถม มัธยม ใช้สอนในปี 2567 - 2568 คลิกที่นี่
วิจัยหน้าเดียว2567 กว่า 50 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว วิจัยในชั้นเรียน ปฐมวัย ประถม มัธยม ใช้สอนในปี 2567 – 2568 คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง   วิจัยในชั้นเรียน 67 (ไฟล์ doc word แก้ไขได้) 114 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย อนุบาล 1 – ป.6 ใช้เตรียมสอนในปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

วิจัยในชั้นเรียน 2567  (ไฟล์ word แก้ไขได้) 250 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ไฟล์ doc word สามารถใช้ในปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลด ที่นี่

การวิจัยคืออะไร

ความหมายของการวิจัย (research)  นี้  มีผู้ที่อยู่ในวงการวิจัยให้คำนิยามไว้มากมาย พอจะประมวลได้ดังนี้

การวิจัย  เป็นกระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างมีระบบระเบียบและมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน  เพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 14)

การวิจัย คือกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือการพยายามค้นหาคำตอบ หรือหาความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้วิธีการศึกษาอย่างมีระเบียบและมีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ (scientific methods)  (นันทวัน  สุชาโต, 2537: 7)

การวิจัย คือกระบวนการแสวงหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ที่มีลักษณะเป็นนัยทั่วไปอย่างมีระบบแบบแผนโดยวิธีการอันเป็นที่เชื่อถือได้  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2540: 2)

การวิจัย  หมายถึง  กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการศึกษา  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดระเบียบ ข้อมูล  การวิเคราะห์และการตีความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์  ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบอันถูกต้อง (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2540: 1)

วิจัยหน้าเดียว 2567 กว่า 50 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว วิจัยในชั้นเรียน ปฐมวัย ประถม มัธยม ใช้สอนในปี 2567 - 2568 คลิกที่นี่
วิจัยหน้าเดียว2567 กว่า 50 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว วิจัยในชั้นเรียน ปฐมวัย ประถม มัธยม ใช้สอนในปี 2567 – 2568 คลิกที่นี่

advertisement

 

สำหรับตัวอย่างเรื่องวิจัยหน้าเดียว กว่า 50 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว วิจัยในชั้นเรียน มีรายละเอียดดังนี้

1. ปัญหา นักเรียนให้เพื่อนเขียนรายงานส่งครูแทน

2. ปัญหา การทำโครงงาน เสียค่าใช้จ่ายมาก

advertisement

3. ปัญหา ปกครองนักเรียนไม่ทั่วถึง

4. ปัญหา เขียนหนังสือไม่สวย สะกดคำไม่ถูก

5. ปัญหา ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเงิน

6. ปัญหา ผู้เรียนชอบเล่นมากว่าเรียน

7. ปัญหา นักเรียนติด 0 ติด  ร

8. การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

9. ปัญหา นักเรียนขาดความมีน้ำใจ

10.ปัญหา นักเรียนหนีเรียนกลับก่อนเวลา

และอีกมากมาย ในไฟล์ตามลิงค์ด้านล่างนี้

วิจัยหน้าเดียว 2567 กว่า 50 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว ปฐมวัย ประถม มัธยม คลิกที่นี่
ลิงก์สำรอง : วิจัยหน้าเดียว

ขอบคุณที่มา : ครูอัพเดตดอทคอม

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม วิจัยในชั้นเรียน ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน กว่า 100 เรื่อง ไฟล์ doc word แก้ไขได้ สามารถใช้ในปี 2566 – 2567 ดาวน์โหลด ที่นี่

วิจัยในชั้นเรียน 2566 250 เรื่อง (ไฟล์ doc สามารถแก้ไขได้) ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลดวิจัยฟรีที่นี่!!

วิจัยหน้าเดียว 2566 กว่า 50 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว วิจัยในชั้นเรียน ปฐมวัย ประถม มัธยม

วิจัยหน้าเดียว ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียวในชั้นเรียน ( ไฟล์ Word แก้ไขได้ ) ใช้สอนในปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

เป็นอย่างไรบ้างคะกับวิจัยหน้าเดียว 2567 กว่า 50 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว วิจัยในชั้นเรียน ปฐมวัย ประถม มัธยม ใช้สอนในปี 2567 – 2568 คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments