วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวประจำวันราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2566 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง สพฐ. ปีงบประมาณ 2567

ราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2566 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง สพฐ. ปีงบประมาณ 2567

advertisement

ราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2566 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง สพฐ. ปีงบประมาณ 2567

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2566 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง สพฐ. ปีงบประมาณ 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2566 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง สพฐ. ปีงบประมาณ 2567
ราคากลางวัสดุก่อสร้าง2566 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง สพฐ. ปีงบประมาณ 2567

 

advertisement

บัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ แจ้งหลักเกณฑ์การจำแนกรายการรายจ่ายของสำนักงบประมาณเป็นวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ส่วนหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ หน่วยงาน จะต้องปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ ซึ่งเป็นการรวบรวม สืบค้นข้อมูลต่างๆ โดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจาก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และข้อมูล วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2566 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ใช้เป็นแนวทางในการประมาณค่าวัสดุและค่าแรง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 คอมพิวเตอร์ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด ทีนี่

อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดทําหวังว่า หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้งานอยู่พอสมควร และจะทําการปรับปรุงข้อมูล หรือสืบค้นข้อมูลวัสดุ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ในลําดับต่อไป

ดาวน์โหลด บัญชีราคากลางค่าวัสดุและค่าแรง 2566 สพฐ. คลิกที่นี่

ราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2566 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง สพฐ. ปีงบประมาณ 2567
ราคากลางวัสดุก่อสร้าง2566 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง สพฐ. ปีงบประมาณ 2567

advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจ แนวข้อสอบ กพ 66 พร้อมเฉลย pdf ฟรี ข้อสอบ กพ 66 

อัตราเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ข้าราชการ 2566 เบิกได้เท่าไหร่ ใช้หลักฐานอะไร ตรรวสอบอัตราเบิกค่าเล่าเรียนบุตร คลิกที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments