วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวประจำวันระบบจับคู่ครูคืนถิ่น คืออะไร Teacher Matching System (TMS) คลิกที่นี่

ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น คืออะไร Teacher Matching System (TMS) คลิกที่นี่

advertisement

ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น คืออะไร Teacher Matching System (TMS) คลิกที่นี่

วันนี้ทางทีมงาน ครูคูลดอทคอม  มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น คืออะไร Teacher Matching System (TMS) คลิกที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น คืออะไร Teacher Matching System (TMS) คลิกที่นี่
ระบบจับคู่ครูคืนถิ่นคืออะไร Teacher Matching System (TMS) คลิกที่นี่
ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น คืออะไร Teacher Matching System (TMS) คลิกที่นี่
ระบบจับคู่ครูคืนถิ่นคืออะไร Teacher Matching System (TMS) คลิกที่นี่

advertisement

 

advertisement

1. ระบบ TMS คืออะไร ?

ระบบ TMS หรือ Teacher Matching System คือ ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น ที่มีเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูที่ต้องการขอย้ายสับเปลี่ยนเพื่อกลับไปสอนในภูมิลำเนาของตัวเองผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา เพื่อยื่นคำร้องข้อย้ายอีกต่อไป ซึ่งคุณครูที่ต้องการขอย้ายสับเปลี่ยนจะต้องดำเนินการผ่านระบบ TMS เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

 

2. ใครสามารถยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS ได้บ้าง ?

ระบบ TRS เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดำรงตำแแหน่งครู ที่ต้องการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยน โดยคุณครูที่จะยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ตาม ว 18/2566 ดังนี้

 • เป็นผู้ดำรงตำแหน่งครู หรือเป็นผู้ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วยและได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้ว และต้องไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือเงื่อนไขอื่นใดที่ก.ค.ศ. กำหนด หรือหน่วยงานอื่นกำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย
 • ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
 • ต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ
ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น คืออะไร Teacher Matching System (TMS) คลิกที่นี่
ระบบจับคู่ครูคืนถิ่นคืออะไร Teacher Matching System (TMS) คลิกที่นี่

 

3. ระบบ TMS จะประมวลผลและแสดงผลเพื่อการจับคู่ย้ายสับเปลี่ยนอย่างไร ?

ระบบ TMS จะประมวลผลและแสดงผลของคุณครูผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนด้วยกัน จากสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาหลักที่สอนตรงกัน และสถานศึกษาของคู่ขอย้ายสับเปลี่ยนที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิลำเนาของคุณครูผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน

 

advertisement

4. สิ่งที่คุณครูต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

เตรียม เพื่อลงทะเบียนในระบบ  TMS

 1. ไฟล์รูปภาพ .JPG สำหรับแสดงตัวตนของคุณครูผู้ยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนในระบบ TMS
 2. ไฟล์ PDF แบบรายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา พร้อมลายเซ็นรับรองของผู้อำนวยการสถานศึกษา Download

 เตรียม เมื่อจับคู่สับเปลี่ยนได้แล้ว

 1. ไฟล์ PDF แบบสรุปความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา Download
 2. ไฟล์ PDF ทะเบียนบ้านของคุณครูผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน
 3. ไฟล์ PDF ตารางสอนปัจจุบันของคุณครูผู้ต้องการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

5. ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

 1. เข้าลงทะเบียนในระบบ TMS ที่ https://tms.otepc.go.th/
 2. อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS
 3. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ TMS โดยบันทึกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารตามที่ระบบ TMS กำหนด
ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น คืออะไร Teacher Matching System (TMS) คลิกที่นี่
ระบบจับคู่ครูคืนถิ่นคืออะไร Teacher Matching System (TMS) คลิกที่นี่

 

6. ข้อพึงระวังในการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

 • เมื่อจับคู่ย้ายสับเปลี่ยนสำเร็จแล้ว หากคุณครูได้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ด้วย คำร้องขอย้ายประจำปีที่ได้ยื่นไว้แล้วจะเป็นอันระงับไป
 • การขอจับคู่ขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS สามารถจับคู่ขอย้ายได้ครั้งละ 1 คน
 • หากผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ที่ตนขอย้ายสับเปลี่ยนด้วยภายใน 3 วัน ระบบ TMS จะยกเลิกการขอจับคู่นั้น โดยอัตโนมัติ และผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนสามารถขอจับคู่ขอย้ายสับเปลี่ยนใหม่ได้

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS คลิกที่นี่

ว1/2567 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำปฏิทินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกที่นี่

ว3/2567 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  คลิกที่นี่

ว18/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิกที่นี่ 

ลิงก์เข้าระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS) คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง TMS 2567 (ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น) ลิงก์เข้าระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System แบบออนไลน์ คลิกที่นี่

ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น 2567 Teacher Matching System (TMS) คลิกที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments