มาตรฐานครุภัณฑ์ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

advertisement

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรฐานครุภัณฑ์ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตามโดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
มาตรฐานครุภัณฑ์2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

advertisement

 

advertisement

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ จาก สำนักงบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

advertisement

ดาวน์โหลดมาตรฐานครุภัณฑ์ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ค่ะ

 

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568

1. รายการครุภัณฑ์ ปี 2568

2. คำชี้แจง พร้อมแบบฟอร์มครุภัณฑ์ (pdf)

3. แบบฟอร์มคำขอจัดตั้ง ค่าครุภัณฑ์ 2568 (Excel)

4. ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง ปี 2568

5. ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปี 2568

6. คำชี้แจง พร้อมแบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง (pdf)

7. แบบฟอร์มคำขอตั้ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (excel)

8. แบบฟอร์ม 12 ขอค่าขนส่งวัสดุ

9. แบบฟอร์มรายละเอียดการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

10. แบบฟอร์ม 13 แผนผังบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

11. แบบฟอร์ม 14 ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ

12. ตัวอย่าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทั่วไป

13. ตัวอย่าง ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมทั่วไป

14. ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 14 ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ

15. ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายละเอียดการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

16. ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 13 แผนผังบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

17. แบบมาตรฐาน สำหรับตั้งงบประมาณปี2568

 

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
มาตรฐานครุภัณฑ์2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 คอมพิวเตอร์ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด ทีนี่

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Comments are closed.